7 april 2020

Werken aan het nieuw collectief pensioenstelsel in corona-tijden

Het uitbreken van de corona-crisis brengt bij vele bedrijven, scholen, ziekenhuizen, zelfstandigen en tevens de overheid een grote schok teweeg. Deze schok raakt de financiële markten en de pensioenfondsen stevig. De corona-crisis toont aan dat je beter als collectief deze grote schokken kan (ver)dragen, dan als individu. Het CNV wil juist deze collectiviteit behouden als een van de kroonjuwelen van het Nederlandse pensioenstelsel. De bond zet dit centraal in de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer