18 juli 2017

Zet een rem op stijging van AOW-leeftijd

“Het CNV vindt dat de pensioenleeftijd te snel stijgt waardoor veel werknemers de pensioendatum niet halen. Het is goed dat werkgevers dat nu ook  inzien’, aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op de oproep van werkgevers in het Financieel Dagblad de verhoging van de AOW-leeftijd te bevriezen. “Het zou goed zijn als de partijen die een kabinet aan het formeren zijn afspreken een rem te zetten op de verhoging van de AOW-leeftijd.”

AOW-leeftijd stijgt te snelIn de wet is vastgelegd dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 is gekoppeld aan de levensverwachting. “Dat er een koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd, is nog tot daaraan toe. Dat hebben we in 2010 als sociale partners en overheid ook met elkaar afgesproken in het pensioenakkoord.”, aldus Limmen.

“Maar het tempo van die verhoging van de AOW-leeftijd ligt inmiddels veel hoger dan met ons was afgesproken, veel hoger bovendien dan wat wij verantwoord vinden. Mensen kunnen zich hierop niet meer goed voorbereiden. Ook werkgevers zien nu dat het te snel gaat, blijkt uit het artikel in het FD. Het risico is levensgroot dat mensen hun pensioen niet halen en ziek de arbeidsmarkt verlaten.”

“De versnelde verhoging is een politieke keuzes geweest, waar het CNV zich ook herhaaldelijk tegen heeft uitgesproken. Ik roep de formerende partijen op de politieke keuze te maken de verdere verhoging van de AOW nu te bevriezen en nu eerst werk te maken van maatregelen die ervoor zorgen dat mensen ook echt hun pensioen gezond kunnen halen”, sluit Limmen af.