Al het nieuws

Werkbezoek CNV Onderwijs en wethouder Moorman aan Amsterdamse zomerschool

Onlangs brachten Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs, en de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Marjolein Moorman, een bezoek aan een zomerschool in de Amsterdamse Bijlmer. Ze zagen enthousiaste onderwijsprofessionals buiten de reguliere programma’s om jongeren bijspijkeren en enthousiasmeren. Tijdens de gesprekken bleek dat de standpunten van Moorman en de opvattingen en doelen van de bond veel raakvlakken hebben.

In Amsterdam zijn deze zomer door de hele stad zomerscholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Een mooie investering in de kansengelijkheid van jongeren in Amsterdam, waar Marjolein Moorman zich als wethouder actief voor inzet. Ook bij Woestenberg staat dit onderwerp hoog op de agenda. Het bezoek aan de Zomerschool Zuidoost op het Ir. Lely Lyceum was voor beide vrouwen een ideale gelegenheid om kennis te maken en tegelijkertijd een kijkje te nemen bij een van de vele initiatieven.

Taal, rekenen en robots

Woestenberg: ‘Op deze zomerschool zitten kinderen die komend schooljaar naar groep 7 en 8 gaan, maar die, bijvoorbeeld door hun thuissituatie en corona, leervertraging hebben op het gebied van taal en rekenen. Drie weken lang gaan ze samen met onderwijsprofessionals aan de slag, zodat ze het nieuwe schooljaar zonder achterstand kunnen beginnen. Taal- en rekenonderwijs wordt afgewisseld met activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, cultuur en robotica, om de kinderen zo een divers programma aan te bieden.’

Problemen ook buiten

Tijdens het bezoek bleek al snel dat Marjolein Moorman en CNV Onderwijs het inhoudelijk op veel vlakken eens zijn. Woestenberg: ‘De rol van de professionals op school, een goed salaris en het creëren van kansen voor de leerlingen zijn ook voor ons belangrijke items.’ De Amsterdamse PvdA-wethouder is voorstander van een nationaal plan tegen kansenongelijkheid in het onderwijs, met onder andere extra leertijd voor kinderen die het nodig hebben en een effectieve bestrijding van het lerarentekort. Dat sluit aan bij de doelen van de bond. Woestenberg: ‘De gemeente Amsterdam besteedt jaarlijks bijna €30 miljoen aan de bestrijding van ongelijkheid in het onderwijs. Amsterdam is als grote stad een geval apart, omdat de uitdagingen die ook spelen in de rest van Nederland daar nog vergroot worden en meer impact hebben. Zoals de huizenmarktproblematiek waardoor leraren geen woonruimte kunnen vinden in de stad. Wij zien als CNV Onderwijs dat er van Amsterdam tot Assen veel dezelfde problemen te herkennen zijn. Het is overal lastig om goede mensen te vinden in een sector die onvoldoende betaalt en veel vraagt.’

Houtje-touwtje

Door volle klassen, te weinig personeel en veel verantwoording, komt de onderwijskwaliteit en daarmee de kansengelijkheid voor leerlingen in het gedrang. Niet iedere leerling of student krijgt de aandacht die hij of zij verdient. De zomerscholen helpen bij het inlopen van achterstanden, maar, zegt Woestenberg: ‘Er worden naar ons idee houtje-touwtje oplossingen toegepast op een vraagstuk dat structureel is. Dat zagen we ook tijdens dit werkbezoek. Er bestaan ongelijke uitgangspunten en zoals Moorman zegt: je moet ongelijkheid met ongelijkheid behandelen. Als we daar niets aan doen, gaan we er in heel Nederland structureel last van krijgen. Uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij om kansenongelijkheid in het onderwijs niet te laten ontstaan, en niet meer te laten bestaan. Daar maken wij ons als CNV Onderwijs hard voor.’

Waardevol vanwege aandacht

‘Werkbezoeken als deze zijn waardevol om aandacht te vragen voor thema’s die het onderwijs raken, zoals kansengelijkheid en het lerarentekort, maar ook zaken als werkdruk en emancipatie. Door medestanders te vinden in alle bestuurslagen, staan we sterker voor onze leden. Naast het creëren van verbinding, werkt het uiteraard ook inspirerend. Het mooiste vond ik het enthousiasme van de kinderen en de bevlogenheid van de docenten. Ze zitten hun halve zomervakantie op school, maar je merkt dat het de kinderen enorm veel zelfvertrouwen geeft als ze de lesstof opeens snappen, wanneer dit op een andere manier wordt aangeboden. Zo krijgen ze een stevigere basis voor het volgende schooljaar. Dat is mooi om te zien.’