Definitief akkoord cao universiteiten

Het onderhandelaarsakkoord over de cao Nederlandse Universiteiten is definitief na een positieve achterbanraadpleging bij de bonden, waaronder het CNV, en werkgeversorganisatie VSNU. De cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2022.

Gedurende die periode worden de salarissen voor alle medewerkers in vaste en in tijdelijke dienst tweemaal verhoogd. Op 1 juli 2021 was dat met 1,64 procent en op 1 januari 2022 wordt dat aangevuld met 0,36 procent. Ook is het minimum loon per 1 juli verhoogd tot €14,- bruto per uur. Verder ontvangen de werknemers die op 1 juli 2021 in dienst waren een eenmalige uitkering van € 650,-.

‘Vast’ gaat ook de norm worden voor veel universitair personeel, in plaats van ‘flex’, waardoor een flink deel van de werknemers in beeld komt voor een vast contract. In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over hybride werken op de korte en lange termijn en beheersing van werkdruk. Er wordt naar gestreefd de tekst van de nieuwe cao eind volgende maand online te delen.