CNV roept minister op tot snel ingrijpen bij TU Delft

De Onderwijsinspectie publiceerde vorige week een rapport waarin zij het “Plan for Change”, het plan van de TU Delft om de sociale veiligheid te vergroten, fileerde en op vrijwel alle punten als onvoldoende kwalificeerde. Kersverse onderwijsminister Bruins reageerde daarop met de waarschuwing dat hij overweegt om in te grijpen, waarbij hij wijst op de mogelijkheid die hij heeft tot het geven van een aanwijzing aan de Raad van Toezicht.

Of en wanneer hij ingrijpt laat de minister afhangen van onder meer de getoonde zelfreflectie en van actie en vervolggesprekken met de Raad van Toezicht. CNV-bestuurder Natasja Heuwer vindt dat de minister snel en hard moet ingrijpen. ‘We weten al heel lang dat de sociale veiligheid in Delft ver te zoeken is. Na de kwalificatie “wanbeheer” van de inspectie zijn we inmiddels vijf maanden verder en ligt er nog steeds geen plan dat de medewerkers vertrouwen en perspectief biedt.’

Bron van het probleem

Nu de inspectie in haar laatste rapport zich niet alleen vernietigend uit over het College van Bestuur, maar ook over de Raad van Toezicht, moet de minister hard ingrijpen. Dat moet snel en grondig, zodat de medewerkers zich het komend academisch jaar kunnen richten op goed onderwijs en rust en vertrouwen weer kunnen worden opgebouwd. De reactie van de TU Delft op het inspectierapport was tekenend, nog steeds weigert het College van Bestuur in te zien dat het zelf en de eigen cultuur een belangrijke bron van het probleem is.

Ongekend in geschiedenis

De situatie in Delft is ongekend in de universitaire geschiedenis. De minister moet zich met dit inspectierapport in de hand echt afvragen of het geven van aanwijzingen aan de Raad van Toezicht wel een zwaar genoeg middel is en of de bezem door de hele TU Delft-top niet de enige weg tot een duurzame oplossing is.