CNV vraagt aandacht voor leven lang ontwikkelen en een eerlijke energietransitie op congres ITUC

Op het ITUC-congres in Melbourne, Australië heeft Jan-Pieter Daems namens het CNV aandacht gevraagd voor leven lang ontwikkelen en een eerlijke energietransitie. Samen met CNV Internationaal organiseerde het CNV een side event waar deze twee thema’s centraal stonden, in het kader van een ‘multi-level approach to the just transition’. “Nuttig om met collega’s de prioriteiten van de internationale vakbeweging voor de komende 4 jaar vast te stellen.”

Het ITUC (International Trade Union Confederation, in het Nederlands de Internationale Vereniging van Vakbonden of IVV), komt eens in de 4 jaar plenair bij elkaar. Namens het CNV waren Jan-Pieter Daems en Lottie van Kelle aanwezig in Melbourne, CNV Internationaal vaardigde Anne Wehkamp af. Op dit congres bespreken ruim 200 vakbonden uit de hele wereld de prioriteiten voor de komende 4 jaar. Ook wordt er een nieuwe secretaris-generaal gekozen. In Melbourne is Luca Visentini verkozen tot secretaris-generaal. “We kennen Visentini goed als secretaris-generaal van de Europese Vereniging van Vakbonden, en hebben er alle vertrouwen in dat hij de rechten van werknemers wereldwijd met veel passie zal verdedigen. Onze felicitaties aan hem.”, aldus Jan-Pieter Daems.

Toespraak van CNV

Namens het CNV hield Jan-Pieter Daems een toespraak bij de plenaire vergadering. Hij betoogde dat actief arbeidsmarktbeleid nodig is om de transitie naar een meer duurzame wereld eerlijk te laten verlopen. Dat betekent de volle focus op een leven lang leren en werknemers bijstaan met het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Bovendien moeten werknemers door de bedrijven goed en volledig betrokken worden bij de transitie. Als er onverhoopt toch banen verloren gaan, moet er goede van-werk-naar-werk-begeleiding zijn, met een duidelijke rol voor vakbonden. Ook vroeg Daems aandacht voor de noodzaak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bij het side event stonden die thema’s dan ook centraal. CNV liet zien dat we in Nederland op sectoraal en nationaal niveau inzetten op het ontwikkelen van de vaardigheden van werknemers en als vakbond een partner zijn van mensen tijdens hun hele carrière. Namens CNV Internationaal spraken Anne Wehkamp en Ana Catalina Herrera (vanuit Colombia) over de internationale dimensie van de eerlijke energietransitie, met expliciete aandacht voor de mijnwerkers in Colombia. “Het was mooi om te zien dat er vanuit de hele wereld interesse is voor dit onderwerp. Uiteraard vanuit Zuid-Amerika, maar ook collega’s uit Australië en de VS bleken met dit onderwerp bezig te zijn en hadden interessante bijdragen tijdens de sessie.”, vertelt Daems.

Internationale prioriteiten

De prioriteiten van de ITUC voor de komende 4 jaar zijn vastgesteld in het zogenaamde congress statement met de titel ‘Een nieuw sociaal contract’. Ook in dit document is veel aandacht voor de eerlijke energietransitie en leven lang ontwikkelen. Daems: “Het is echt goed om te zien dat de hele vakbondswereld het eens is dat dit de grote thema’s voor de komende jaren zijn. De energie die je hier in Melbourne ziet en voelt is fantastisch.” Het congress statement is hier te vinden. Er zijn ook een aantal noodresoluties aangenomen, onder andere over de situatie in Iran en de oorlog in Oekraïne.