Al het nieuws

Vereniging van Universiteiten houdt actie in Den Haag

De boodschap? ‘Investeer in een Normaal Academisch Peil’

Vandaag vond het debat over “corona en het hoger onderwijs” plaats. Voorafgaand aan dit debat deelden bestuurders, medewerkers en studenten uit de sector waterflesjes uit op het Plein in Den Haag. Waterflesjes met daarop het Normaal Academisch Peil. En dat peil staat hoog. Terwijl de bezuinigingen het omlaag dreigen te trekken. Wat moet er gebeuren om het peil hoog te houden?

'Schrap die bezuinigingen!'

Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, verbaast zich over de bezuinigingen in het hoger onderwijs: ‘In deze coronatijd schoot het kabinet de horeca en winkels te hulp. Die ondersteuning werd uit de algemene middelen betaald. Maar de steun voor studenten, in de vorm van verlenging van de ov-kaart, wordt nu indirect op hen verhaald met een bezuiniging van 149 miljoen euro. Belachelijk, want er is juist een structurele investering van 1,1 miljard euro nodig om tot een Normaal Academisch Peil te komen.’ De Vereniging van Universiteiten hoopte Kamerleden met deze actie aan het denken te zetten, zodat zij het plan om te bezuinigen tijdens het debat over de Voorjaarsnota zouden afschieten.

Structurele oplossing

CNV Overheid en CNV Onderwijs zien ook in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) weinig aandacht voor de structurele component om daarmee duurzame effecten te bereiken. ‘Terwijl de werkdruk sinds de coronacrisis alleen maar is toegenomen,’ zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. De sleutel voor het succes van het NPO ligt volgens haar bij het onderwijspersoneel dat voor de klas en in de collegezaal staat én al het personeel dat hierin ondersteunend is. En dáárvoor heb je investeringen nodig, zegt Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid: ‘Het Nederlandse universitaire onderwijs heeft al jaren een hoog niveau; dat vinden we in Nederland inmiddels heel normaal. Maar het wordt steeds moeilijker om dat niveau vast te houden. Om onze kenniseconomie op peil te houden zijn structurele investeringen broodnodig.’

Brief CNV Onderwijs aan de Tweede Kamer

Op 24 februari stuurde CNV een brief aan de Kamer. Om onze visie op het onderwerp “corona en het MBO en HO” te delen vóór hun wetgevingsoverleg dat vandaag plaatsvond. Hierin pleitte CNV ook al voor structureel geld en meer visie.

Wil je deze brief lezen?