Alle agenda-items

'Maak van het NPO een onderwijsdeltaplan'

'Mooi dat er zoveel geld komt’, zegt onderwijsbegeleider Marcel van Herpen over de ruim €8 miljard die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar komt voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zijn oproep in aanloop naar het webinar is wel: ‘Maak van dit programma een deltaplan, zodat er wérkelijk iets keert in het onderwijs.’

De leraar is aan zet in de klas, in de school, zonder directe bemoeienis van de overheid. Alleen als hij de ruimte krijgt om de natuurlijke ontwikkeling van leerlingen leidend te maken in zijn werk en zich daarvoor in alle openheid verantwoordt, ontstaat een duurzame verandering. Anders blijft het sjouwen met zandzakken om gaten te dichten. Het belangrijkste is de leraar zelf, wie hij is, wat hij zegt en doet. We weten met welke verhalen kinderen achteraf komen. We kunnen dus leren van de toekomst! Door te bedenken wat zijn leerlingen tegen hem zullen zeggen tijdens de reünie en door daar nu naar te gaan werken, maakt hij het cruciale verschil. De eerste 100 deelnemers ontvangen gratis het boek Werken voor de reünie van onderwijsbegeleider Marcel v. Herpen, die de webinar geeft. Klik hier om je aan te melden.