Cao-onderhandelingen mbo in volle gang

Begin van dit jaar heeft CNV Onderwijs gevraagd aan leden in het mbo, wat de belangrijkste punten zijn die we mee moeten nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Hieruit kwam naast een loonstijging (bovenop een compensatie voor de inflatie) vooral naar voren dat de reiskostenvergoeding en vergoeding voor dienstreizen moet worden verbeterd. Ook een verbeterde regeling voor oudere medewerkers kwam als een belangrijke wens naar voren.

Sinds die tijd heeft CNV Onderwijs verschillende gesprekken gehad met de MBO Raad, waarin de werkgevers zijn vertegenwoordigd. We hadden gehoopt er inmiddels uit te zijn. Helaas is dat nog niet zo.

Gespreksthema’s

Er wordt over een aantal onderwerpen met elkaar gesproken, zo ook loon. Op dat vlak liggen de opvattingen echter nog ver uit elkaar. Daarnaast proberen bonden ook een verbeterde reiskostenvergoeding voor elkaar te krijgen (zowel voor woon-werk als dienstreizen).

Los van de cao-onderhandelingen zijn we als vakbonden samen met de werkgevers druk bezig om de zogenaamde salarismix voor scholen buiten de Randstad te verbeteren. We lobbyen gezamenlijk naar de Tweede Kamer en minister.

Hoe nu verder?

Maandag 23 mei hebben de bonden opnieuw overleg met de werkgevers. Uiteraard hopen wij dan op een cao-akkoord, echter zal dan ook de inhoud wat ons betreft uitlegbaar moeten zijn aan onze achterban.