Eerste onderhandelingsgesprek nieuwe cao mbo

Wij van CNV Onderwijs hadden samen met de andere bonden en MBO Raad op 4 april 2022 het eerste onderhandelingsgesprek over de nieuwe cao mbo. We wisselden met elkaar uit wat onze leden en wij belangrijk vinden voor deze nieuwe cao, die vanaf 1 mei 2022 zal gaan gelden. Lees verder en ontdek welke onderwerpen aan de cao-tafel besproken zullen worden.

Wensen nieuwe cao

Tijdens het eerste overleg spraken we over onze wensen voor de nieuwe cao. Een groot deel van de procesafspraken zijn al reeds in uitvoering en zullen ook in de nieuwe cao vorm moeten gaan krijgen.

Uit enquêtes blijken onder meer deze onderwerpen het belangrijkst te zijn voor onze leden:

  • Loon
  • Salarismix
  • Werkdruk maatregelen
  • Duurzaam Inzetbaarheid
  • Betere regeling rondom reiskosten

Alle onderwerpen die uit de enquêtes naar voren zijn gekomen, hebben wij tijdens het overleg gedeeld met de werkgevers.

Het cao-overleg gaat eind deze maand verder.