Leden stemmen in met nieuwe cao Mbo

De tussen-cao Mbo is een feit. Een grote meerderheid van CNV Onderwijsleden stemden in met het onderhandelaarsakkoord. De looptijd van de huidige cao wordt daarmee verlengd tot mei 2022.

In het akkoord zijn geen afspraken opgenomen over structurele loonsverhogingen, omdat de loonruimte over 2022 nog niet bekend is. Deze loonruimte wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Werkgevers en bonden wilden daar niet langer op wachten, omdat een aantal zaken hoognodig aangepakt moesten worden.

Afspraken

In de nieuwe cao hebben partijen afgesproken dat de huidige cao doorloopt tot 1 mei 2022. Aanvullend wordt de rechtspositie van werknemers bij fusie verbeterd en wordt het minimumloon verhoogd naar 14 euro per uur. Ook wordt vastgelegd dat de rechtsposities van werknemers van bestaande agrarische opleidingscentra (aoc’s) en verticale scholengemeenschappen (VSG’s) door de inwerkingtreding van de Wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs per 1 januari niet worden gewijzigd.


Naar het onderhandelaarsakkoord cao Mbo.