Werkgever verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van beschermmiddelen

Nu het mbo en hoger beroepsonderwijs sinds 15 januari weer open zijn met een wettelijke mondkapjesplicht, willen wij als vakbond erop wijzen dat persoonlijke beschermmiddelen verstrekt en betaald moeten worden door de werkgever. Het is belangrijk dat werkgevers voor een veilige werkomgeving zorgen. Ook in het PO en VO (al langer open) geldt een mondkapjesplicht.

Een werkgever is verantwoordelijk voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer werknemers aan (mogelijk) gevaar blootstaan of kunnen staan. Dat schrijft de Arbowet voor. In het kader van de coronapandemie is het mondkapje een persoonlijk beschermingsmiddel om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een werkgever moet de mondkapjes daarom gratis verstrekken aan medewerkers. Er wordt geadviseerd gebruik te maken van de medische mondkapjes type II en type II-R.

Uitzondering dragen mondkapje mbo

  • Wanneer men zit en 1,5 meter afstand kan houden tot anderen;
  • Indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel het verzorgen van het onderwijs;
  • Op het moment dat men eet of drinkt op een vaste zit- of staanplaats;
  • Indien een persoon vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kan dragen.

Uitzondering dragen mondkapje hbo

  • Indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan – dan wel verzorging van – een onderwijsactiviteit;
  • Bij het nuttigen van etenswaren of dranken, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.

Voorziet je werkgever jou niet in Persoonlijke Beschermingsmiddelen? Meld het dan bij ons.