150 jaar vrijheid verdient een vrije feestdag

Op 1 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Vanaf dat moment hoefde tot slaaf gemaakte mensen niet langer onder toezicht van de Nederlandse staat te werken op de plantages in onze koloniën. Het is bizar hoe weinig mensen dit weten en dat er na 150 jaar nog altijd geen zicht is om van 1 juli een nationale vrije feestdag te maken.

We zijn in Nederland sowieso vrij gierig met nationale vrije feestdagen, we hebben er maar 6 tot 9 (afhankelijk van week- en weekenddagen). Dat terwijl een land als Finland er 15 heeft. Een dag als 1 mei, waarop in veel landen wordt stilgestaan bij werknemersrechten en arbeidsomstandigheden, daar doen we hier niet aan,. Ook Bevrijdingsdag, 5 mei, is nog altijd geen nationale vrije feestdag.

Onlangs ben ik gestart als voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. Wat mij als nieuweling opvalt is dat vakbonden, die opkomen voor werknemersbelangen, zich niet eerder hebben uitgesproken over het afschuwelijke koloniale verleden van Nederland. In de Nederlandse koloniën was geen sprake van goede arbeidsomstandigheden of werknemersrechten. De werknemers waren daar de tot slaaf gemaakte mensen.

Nu ik mij bevind in de positie van vakbondsleider, wil ik met terugwerkende kracht– voor zover zoiets kan - opkomen voor de tot slaaf gemaakte mensen en hun nakomelingen. Ik kan de geschiedenis niet veranderen, maar ik wil er wel aan bijdragen dat de toekomst eerlijker en socialer wordt. We mogen nooit vergeten wat voor leed vele mensen is aangedaan in onze koloniën. We moeten erbij blijven stilstaan dat de Nederlandse staat een grote verantwoordelijkheid heeft in de koloniale geschiedenis en dat er mensen zijn die daar nog altijd de gevolgen van ondervinden. Juist daarom zou 1 juli een nationale vrije dag moeten worden.

Volgend jaar, in 2023, is het precies 150 jaar geleden dat allen in vrijheid mochten leven binnen het Nederlandse koninkrijk, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog. Na 150 jaar is het rijkelijk laat voor erkenning, excuses en een eerste nationale feestdag. Net zoals bij de afschaffing van de slavernij, lijkt ook nu weer Nederland een van de laatste landen te zijn die excuses maakt en met een feestdag komt. Dat moet niet afhankelijk zijn van onderhandelingen aan cao-tafels.

Ik roep dan ook het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer op om zich in te spannen om van 1 juli een nationale vrije feestdag te maken. Een dag waarop we stilstaan bij afschaffing van de slavernij, waarbij we bewustwording creëren over de geschiedenis van Nederland én waarop we de vrijheid vieren.

Gaby Perin-Gopie
Voorzitter CNV Zorg & Welzijn


Deze oproep is vandaag ook verschenen in het Algemeen Dagblad.