Al het nieuws

Duurzaam perspectief

Ruud van Diemen is 51 jaar en Onderwijsdirecteur bij ROC Mondriaan in Den Haag.

De afgelopen tijd heb ik me wat meer verdiept in de regionale arbeidsmarkten Haaglanden en Zuid-Holland en in het begrip duurzame inzetbaarheid. Het laatste is een kapstokbegrip met een hele grote bandbreedte. Het loopt van gezondheid en vitaliteit tot aan leven lang ontwikkelen, van opleiden voor beroepen die nog niet bestaan tot aan omscholingstrajecten voor beroepsbeoefenaren van wie het beroep verdwijnt, door bijvoorbeeld digitalisering, robotisering en de inzet van artificiële intelligentie. Sinds dit jaar is het voor het eerst dat het aantal vacatures hoger is dan het aantal werkzoekenden. Maar er is nog steeds een groot aantal mensen dat geen werk heeft. Hoe kan het dat wij als maatschappij accepteren dat er mensen zijn die jarenlang op de bank zitten zonder werk? Als we weten dat het hebben van een baan en het gevoel hebben ertoe te doen, mensen gelukkiger maakt dan het ontvangen van een uitkering?

De commissie Borstlap heeft daar een prachtig rapport over geschreven met levensvatbare conclusies en aanbevelingen. Ook zijn er bij ons in de regio heel veel initiatieven om mensen om te scholen naar techniek of naar de zorg. Het punt is alleen dat de mensen er niet zijn. Zijn er op dit moment sectoren waar een overschot aan werkenden is? Landelijk heeft de overheid €100 miljoen geïnvesteerd in de totstandkoming van regionale mobiliteitsteams. Die moeten ervoor zorgen dat de vraag- en aanbodkant van arbeid goed gematcht worden en mensen worden omgeschoold naar sectoren waar wel werk is.

Er is een structuur opgebouwd rondom een probleem dat er helemaal niet is. €100 miljoen! Bedrijven in onze regio kunnen nog steeds een extraatje krijgen als ze een mbo’er aannemen en voor hem of haar een functie creëren. Volstrekt nutteloos want we hebben te weinig mbo’ers. Het project Van Bank naar Bouw zou 5.000 bankmedewerkers omscholen om in de bouw te gaan werken. Pffft… weg. Waar zijn ze? Ze zijn er niet. Ik heb wel een idee. Laten we veel zorgvuldiger omgaan met migranten en asielzoekers. Zij moeten direct deel kunnen nemen aan onze maatschappij met scholing en met werk. Dat is duurzaam voor hen en voor ons als samenleving. Geef al deze mensen een beter perspectief.