Al het nieuws

Eerste Kamer stemt in met nieuwe wet burgerschapsonderwijs

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Deze wet heeft tot doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De wet gaat in vanaf 1 augustus. Burgerschapsonderwijs was al wettelijk verplicht, maar voor veel scholen was het niet duidelijk wat er precies van hen werd verwacht. Daarom heeft minister Slob de wettelijke opdracht voor scholen aangescherpt.

In de wet is nu vastgelegd dat kinderen en jongeren kennis moeten vergaren van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarbij horen thema’s zoals gelijke behandeling, het verbod op discriminatie en vrijheid van meningsuiting. Ook de schoolcultuur moet in overeenstemming zijn met die waarden.

CNV Onderwijs is blij dat nu expliciet is aangegeven dat op school aandacht moet zijn voor deze onderwerpen. Leerlingen en personeel moeten zich veilig en geaccepteerd weten op school. Dat een veilig schoolklimaat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is, bleek uit de ophef in november vorig jaar, toen onderwijsminister Slob verklaarde dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen die homoseksualiteit afwijst.

Leraren moeten wel de noodzakelijke ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen burgerschapsonderwijs, vindt CNV. Dat is een lastige opgave, gezien alle andere opdrachten en taken die het onderwijs te vervullen heeft. In november pleitte de bond daarom al in een brede coalitie van onderwijsorganisaties voor ondersteuning en facilitering van leraren die verantwoordelijk zijn voor burgerschapsonderwijs. Door het overladen lesprogramma en de behoefte aan betere pedagogische en vakinhoudelijke kwaliteiten bij een deel van de leraren en OOP-ers, is het nu lastig om op een goede manier controverses te behandelen in de klas. Daarom verdienen leraren extra ondersteuning in de vorm van tijd en professionalisering. CNV herhaalt het pleidooi om structureel meer te investeren in onderwijs.