Waarop CNV inzet bij de cao voor het mbo

De afgelopen weken vroeg CNV leden en niet-leden naar hun mening voor de nieuwe cao middelbaar beroepsonderwijs. Op 15 mei 2021 liep deze cao af en de bonden zegden gezamenlijk de cao op. Deze maand beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao. ‘Door te peilen wat voor leden en niet-leden belangrijk is voor de nieuwe cao, weten we waarop we willen inzetten bij de onderhandelingen,’ zegt cao-onderhandelaar Abhilash Sewgobind.

Resultaten enquête

De volgende vijf punten om over te onderhandelen, kwamen naar voren uit de door leden en niet-leden ingevulde enquête:

1 Investeren in personeel

Sewgobind: ‘CNV-breed vinden we dat er meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. In deze sector wordt er gebouwd aan de toekomst van Nederland. De mensen die dit allemaal met elkaar doen, verdienen daarom een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat betekent niet alleen financiële vooruitgang, maar ook zeker goede afspraken over bijvoorbeeld werkdruk en duurzame inzetbaarheid.’

2 Werken tijdens en na corona

Sewgobind: ‘Corona heeft ons laten zien dat de wereld ineens kan veranderen. Het heeft ons, en zeker het onderwijspersoneel, ook geleerd om wendbaar en flexibel te zijn. Wij vinden het als CNV dan ook van belang dat er een toekomstbestendig beleid komt als het gaat om het werken na corona. Denk hierbij aan beleid voor hybride werken; zowel thuis als op locatie. Denk aan de kosten voor het thuiswerken, of juist reiskosten. En denk bijvoorbeeld ook aan goed beleid in het kader van faciliteiten, Arbotechnische en veilige werkplekken; zowel thuis als op locatie.’

3 Aanpakken werkdruk

Sewgobind: ‘Hoge werkdruk in het onderwijs is een onderwerp dat al jaren voorbijkomt en nog steeds niet is opgelost. Nog steeds ervaren mensen werkzaam binnen het mbo een hoge werkdruk. Wij roepen als CNV op om mensen op de werkvloer te betrekken bij de aanpak van werkdruk. Neem ze bijvoorbeeld mee in het maken van een werkdrukplan voor de instelling.’

4 Carrièreperspectief

Sewgobind: ‘Een onderwerp voortvloeiend uit de vorige cao is het onderwerp carrièreperspectief. Het is vaak zo dat carrière maken binnen het mbo beperkt is. Tenzij je niet meer voor de klas staat, dán kun je nog wat stappen zetten, ook financieel. Wij willen juist het onderwijzen binnen het mbo aantrekkelijker maken en houden. Voor zittend personeel én voor nieuw te werven personeel. Hiervoor zal het financiële plaatje er aantrekkelijker uit moeten zien. Daarom is het voor CNV van belang dat de LC-functie een spilfunctie wordt waar het gros van de docenten in zit of in komt te zitten.’

5 Duurzame inzetbaarheid

Sewgobind: ‘Het werken tot aan de AOW-leeftijd wordt steeds langer en daarmee ook steeds zwaarder. Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord zijn er een aantal regelingen getroffen, zoals de zwaar-werkregeling en de RVU-vrijstelling. Deze willen wij graag bij de komende cao-onderhandelingen bespreekbaar maken. Naast verlichting voor werknemers die bijna aan de AOW-leeftijd zitten, willen CNV-leden een duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat zich richt op alle leeftijden in de sector. Dat wil zeggen: dat dit ook wordt meegenomen in het jongerenbeleid. Zodat jongen het langer kunnen volhouden richting hun pensioen. Natuurlijk zetten we hier ook in op beleid voor ouderen, zodat zij die laatste paar jaren makkelijker kunnen overbruggen richting hun pensioen.’

Cao-onderhandelaar Abhilash Sewgobind hoopt op snel cao-resultaat. ‘Vergeet echter niet het gezegde “It takes two to tango”. Oók werkgevers zullen wensen hebben net als jij. Wij doen echter ons uiterste best om de wensen van jou en al onze andere leden waar te maken aan de cao-onderhandelingstafel.’