Wederom vragen onderwijsbonden inkomensregeling voor onderwijspersoneel met long covid

Wel noodopvang tijdens lockdowns, geen bescherming, geen vaccinatievoorrang, maar nu wel inkomensdaling tot 70 procent. CNV Onderwijs heeft samen met AOb, FvOv, FNV O&O en AVS in een brief opnieuw aan ministers Wiersma en Dijkgraaf gevraagd om een inkomensregeling voor mensen die tijdens hun werk in het onderwijs long covid opliepen.

Al meer dan duizend onderwijsmedewerkers met long covid hebben zich inmiddels gemeld bij de bonden, zij maken zich ernstige zorgen over de inkomensgevolgen voor deze groep. De regelingen die worden getroffen voor zorgpersoneel moeten worden verbreed naar het onderwijs.

Grote kans op inkomensterugval

Naast de extra zorgkosten die long covid met zich mee brengt, kunnen ook de inkomensconsequenties voor de getroffen onderwijsmedewerkers zeer fors zijn. In het tweede ziektejaar is het salaris 70 procent, na het tweede ziektejaar volgt ontslag. Als iemand dan niet in staat is nog ander werk te doen, en volledig op een WIA-uitkering is aangewezen, duikelt het inkomen nog verder naar beneden.

Long covid: gevolg van slecht beleid?

CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg: ‘Het kabinet zag en ziet het onderwijs als cruciale sector. Des te schrijnender is het, dat onderwijspersoneel dat tijdens het werk long covid heeft opgelopen in de visie van beide onderwijsministers kennelijk gewoon pech heeft. Ook als dat betekent dat soms nog jonge mensen hierdoor hun onderwijsbaan kwijtraken en dat tot een inkomensterugval van wel 70 procent kan leiden. Dat vinden wij onbestaanbaar en in strijd met de zorgplicht die de overheid heeft. Want ook in perioden van “schoolsluiting” ging de noodopvang op scholen gewoon door. Ondanks onze roep om bescherming waren volgens het kabinet persoonlijke beschermingsmiddelen en versnelde vaccinaties voor onderwijspersoneel niet nodig.’

‘Kinderen zouden niet besmettelijk zijn, maar bleken dat later wel. De luchtkwaliteit op scholen is vaak slecht waardoor virussen zoals COVID-19 vrij spel hebben. Maatregelen om die kwaliteit snel en eenvoudig te verbeteren werden niet tijdig genomen. Anderhalve meter afstand houden bleek voor veel mensen in het onderwijs praktisch niet werkbaar. Die afstand werd ook nog eens eerder losgelaten op scholen dan in de rest van de maatschappij. Kortom: het ministerie van OCW heeft hier echt grote steken laten vallen.’