Al het nieuws

12 november: landelijke OOP-dag CNV Onderwijs

Schooldirecties moesten de functies van onderwijsondersteuners opnieuw beoordelen en inschalen. Is dat overal gelukt, hoe ging dat precies in zijn werk en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Patrick Fey, vice-voorzitter CNV, en Marco Brouwer, beleidsadviseur  CNV, geven tekst en uitleg over de stand van zaken rond het pensioen(akkoord). Het zijn onderwerpen die op donderdag 12 november aan de orde komen op de Landelijke OOP-dag, die dit jaar voor het eerst online zal plaatsvinden. Gemakkelijk bereikbaar via de digitale snelweg, geen reistijd en een afwisselend programma over ter zake doende onderwerpen