€ 140 miljoen voor ventilatie op scholen komt te laat

Opnieuw worden er miljoenen uitgetrokken voor betere ventilatie op scholen. ‘Die € 140 miljoen is een langetermijnoplossing. Daar hebben we dit najaar niets aan,’ zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Het heeft tijd nodig om de ventilatie op scholen te verbeteren. Ook met 140 miljoen is dit last minute lastig te realiseren in veel scholen. Daarbij is een nieuw ventilatiesysteem niet geschikt voor alle schoolgebouwen.’

Waarom is die € 140 miljoen te laat?

Met het najaar in zicht, trekt het kabinet € 140 miljoen uit om de ventilatie op scholen aan te pakken en zo nieuwe corona-uitbraken te voorkomen. ‘Het is goed dat er wordt geprobeerd om corona-uitbraken in de klas te voorkomen. Maar het is al juli en voor veel scholen komt deze hulp te laat. Aannemers hebben het druk en bovendien is het niet mogelijk om een dergelijk ventilatiesysteem te installeren in veel oude schoolgebouwen zonder nieuwbouw of renovatie.’ “De oplossing” van het kabinet is een langetermijnoplossing en komt te laat. Nog steeds zullen kinderen van veel scholen in de winter hun jas aan moeten houden in de klas, omdat de ramen openstaan.

Is het wel een oplossing als de ventilatie op orde is?

Hoe zwaar een nieuwe coronagolf ook wordt, het onderwijs gaat niet volledig op slot. ‘Het kabinet wil dat leerlingen bij code rood nog om de dag in de klas zitten,’ kopt het AD op 1 juli 2022 op de voorpagina. Fysiek onderwijs is goed en fijn voor leerlingen en studenten, maar het risico is wel dat corona om zich heen kan grijpen. Woestenberg: ‘Daar is iedereen de dupe van: leerlingen en studenten, leerkrachten en docenten, ouders én de zorg. Of een schoolgebouw zijn ventilatie nu op orde heeft of niet. Met fysiek onderwijs steek je elkaar aan in de klas.’

Welke alternatieve oplossingen zijn er voor het onderwijs?

Fysiek onderwijs moet veilig zijn. Dit kan alleen met de juiste preventieve maatregelen, zoals beschermingsmiddelen dragen, afstand bewaren, goed ventileren en aerosolen uit de lucht filteren. ‘In het buitenland zijn ze wel bezig om luchtreinigers in klaslokalen te zetten om zogenoemde aerosolen, die virusdeeltjes kunnen bevatten, uit de lucht te filteren. Waarom gebeurt dit in het buitenland wel en wordt hier vanuit het RIVM en de Nederlandse overheid niet over gerept?’ Volgens onderzoekers aan de TU Eindhoven voer je met alleen ventilatie de speekseldruppeltjes, oftewel aerosolen, onvoldoende af en is een combinatie van ventilatie en luchtreiniging wél een goede voorzorgsmaatregel.

‘Onze oproep aan de Nederlandse overheid is: Bekijk deze preventieve oplossing serieus.’
Daniëlle Woestenberg, Voorzitter CNV Onderwijs

Wat CNV Onderwijs had gewild voor het onderwijs

CNV Onderwijs vraagt het kabinet al een half jaar om deze oplossing goed te bestuderen en vervolgens, bij goede conclusies, de veelal mobiele installaties te plaatsen. Woestenberg: ‘Was dat tijdig gebeurd? Dan hadden veel scholen deze installaties nu kunnen plaatsen en waren ze na de zomer – als de R weer in de maand komt – veel minder vatbaar voor corona, griep en andere virussen. In andere landen zien we dat die stap wel is genomen. Bij ons blijft nu een enorme kans liggen om preventief wat aan corona in het onderwijs te doen; verspreiding remmen en in de winter geen ramen open te hoeven gooien.’

Zomeravond op de bank met CNV - Luchtkwaliteit