Nieuws

29 april 2020

'Uitbreiding ouderschapsverlof wassen neus lagere inkomens'

Het kabinet maakte vandaag bekend het ouderschapsverlof uit te breiden naar nege...

28 april 2020

CNV Onderwijs pleit voor regeling flex-medewerkers

In een brief aan Tweede Kamerleden vraagt CNV Onderwijs aandacht voor twee effec...

23 april 2020

CNV Academie opent vragenlijn voor medezeggenschap in coronatijd

CNV Academie start een gratis vragenlijn voor medezeggenschapsvragen in het onde...

23 april 2020

Reactie CNV Onderwijs op Staat van het Onderwijs 2020

De Inspectie van het onderwijs publiceert elk jaar een rapport met daarin de bel...

21 april 2020

Scholen kunnen volgens kabinet voorzichtig opstarten na 11 mei

‘Onderwijs is maatwerk, dat geldt voor leerlingen, maar ook voor het personeel. ...

21 april 2020

Uitkomsten corona-enquête hoger onderwijs

Het afstandsonderwijs is in korte tijd opgezet en komt goed van de grond, vindt ...

21 april 2020

Leden CNV Onderwijs akkoord met nieuwe cao voortgezet onderwijs

CNV Onderwijs heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortg...

16 april 2020

Advies Onderwijsraad over gevolgen coronacrisis

De Onderwijsraad heeft vandaag een adviesrapport aangeboden aan minister Slob ov...

15 april 2020

Voorstellen voor aanpassing NOW en vangnet ten behoeve van flexarbeid

De Stichting van de Arbeid doet in een brief een dringend beroep op minister Koo...

14 april 2020

Pas op de plaats voor meeste cao-onderhandelingen

De coronacrisis heeft ook invloed op cao-onderhandelingen. Door de richtlijnen v...

10 april 2020

Hart voor onze helden

Omdat we in deze crisistijd ontzettend trots zijn op al onze hardwerkende leden ...

9 april 2020

Nieuw examendocument VO

Een nieuw examendocument van het ministerie van onderwijs biedt meer helderheid ...