Al het nieuws

Advies onderwijsraad biedt kansen voor onderwijsarbeidsmarkt

‘Een latere selectie bij de overgang naar het voortgezet onderwijs biedt kansen voor de onderwijsarbeidsmarkt. Als er meer ruimte komt voor differentiatie kan dat het onderwijsvak aantrekkelijker maken. Maar dan moeten de klassen wel kleiner en moet er ook meer tijd zijn om gerichter met de leerlingen te werken dan nu het geval is’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Zij reageert daarmee op het vandaag verschenen advies van de Onderwijsraad.

Invoering van een brede brugperiode van drie jaar adviseert de Onderwijsraad in zijn rapport Later selecteren, beter differentiëren. Ook moet de eindtoets in groep acht van het primair onderwijs vervallen.

CNV Onderwijs ziet een bredere en langere periode in de onderbouw van het voortgezet onderwijs als één van de oplossingen voor de toenemende kansenongelijkheid. Maar er moet méér gebeuren. Ook ‘stapelen’ van schooltypes en de overgang van de praktijklijn naar de theoretische leerlijn moet makkelijker zijn.

Aanpassing in werkwijze

Woestenberg: ‘Invoering van een vakoverstijgende toets na het derde jaar vraagt om een aanpassing in de werkwijze en misschien zelfs in een cultuurverandering in het voortgezet onderwijs. Iedereen in het onderwijs, het personeel, leraren, leidinggevenden én ondersteuners, moet gelegenheid krijgen om de werkmethodiek hierop aan te passen en zo nodig worden bijgeschoold. Ook heeft de medezeggenschap hierin een belangrijke rol.’