Agressie in de school

Sandra is werkzaam als docent zorg en welzijn op een vmbo-school. In één van haar klassen verstoren enkele leerlingen al langere tijd de lessen. Ze zijn met andere dingen bezig, praten door de les heen en sturen elkaar voortdurend berichten via hun mobiele telefoons.

Sandra heeft diverse waarschuwingen uitgedeeld, telefoons in beslag genomen en leerlingen de klas uitgestuurd. Het helpt allemaal weinig. De studieresultaten van meerdere leerlingen zijn niet goed. In overleg met haar teamleider besluit ze twee leerlingen, die zij als aanstichters ziet, met hun ouders op school uit te nodigen voor een gesprek.

Schelden

Er volgen twee indringende gesprekken, waarin aan de betrokken leerlingen en hun ouders duidelijk wordt gemaakt dat een gedragsverandering noodzakelijk is en dat de leerlingen niet in de klas kunnen blijven als het zo door gaat. Het lijkt erop dat de boodschap over komt, maar bij de eerstvolgende les ziet Sandra zich opnieuw genoodzaakt de telefoon van één van de twee leerlingen in te nemen. De leerling reageert met schelden en tracht haar telefoon terug te pakken, waarop de docent haar de les uitstuurt.

Handgemeen

Een half uur later is er consternatie in de gang en ziet Sandra door het raam van haar lokaal de leerling en haar woedende moeder op zich afkomen, gevolgd door de conciërge en een aantal leraren die door het lawaai zijn gealarmeerd. Als die proberen de moeder tegen te houden ontstaat een handgemeen. Er wordt geschreeuwd, collega’s worden bij de keel gepakt en aan de haren getrokken. Sandra wordt door de conciërge het lokaal uit geleid en in veiligheid gebracht. ‘We pakken je nog wel!’, roept de leerling haar na. De gewaarschuwde politie arriveert, waarna de rust terugkeert. De agenten spreken met een aantal betrokkenen. Sandra is overstuur en wordt door haar teamleider naar huis gebracht. De volgende dag meldt zij zich ziek.

Er wordt geschreeuwd, collega’s worden bij de keel gepakt en aan de haren getrokken

Juridische Dienstverlening CNV Onderwijs

Veiligheid

Enkele dagen later neemt Sandra contact op met haar bond omdat zij zich niet meer veilig voelt op school en niet weet wat haar te wachten staat. Ook is zij bang dat zij door leerlingen of ouders naar huis wordt gevolgd. Zij durft daarom eigenlijk niet meer terug naar deze school. Namens haar vraagt een jurist van CNV Onderwijs aan de directie welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van Sandra binnen de school te waarborgen. Het bestuur wordt geattendeerd op hun wettelijke verplichting zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Bestaat er geen mogelijkheid op één van de andere scholen les te geven als een personeelslid bang is buiten de school te worden bedreigd of aangevallen?

Schriftelijke waarschuwing

Na enkele weken komt er een reactie van een jurist van het schoolbestuur. De leerling heeft een schorsing van een week gehad en is naar een andere klas overgeplaatst. De moeder kreeg een schriftelijke waarschuwing voor haar wangedrag. Sandra krijgt de mogelijkheid om in haar eigen functie te re-integreren op een van de andere scholen. Volgens het bestuur is de kans wel klein dat er binnenkort vacatures voor een docent zorg en welzijn ontstaan. De nieuwe school zal met Sandra in gesprek gaan om een oplossing te zoeken.

Re-integratieverplichting

Op de website van het schoolbestuur blijkt echter kort na de brief van CNV Onderwijs een vacature te zijn geplaatst voor een docent zorg en welzijn. Het betreft een fulltime baan voor onbepaalde tijd op dezelfde school waar Sandra gaat re-integreren. De jurist van de bond reageert snel en wijst het schoolbestuur erop haar re-integratieverplichting serieus te nemen en Sandra deze baan aan te bieden.

Inmiddels, zes maanden later, is ze gere-integreerd en hersteld en werkt zij als docent zorg en welzijn op haar nieuwe school.

(illustratie: Susi Bikle)