Alleen maatregelen die leraar weer laten lesgeven krikken de basisvaardigheden omhoog

De Onderwijsinspectie constateert vandaag in het jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs dat de basisvaardigheden van scholieren steeds verder achterblijven. Driekwart van de scholen ervaart belemmeringen bij het bevorderen van taal en rekenen. CNV herkent dat beeld. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: 'Laten we niet vergeten dat de achterblijvende basisvaardigheden vooral een resultaat zijn van jarenlang te weinig investeren in onderwijs in combinatie met ruim twee jaar coronaonderwijs. De arbeidsmarkttekorten zorgen ervoor dat de werkdruk erg hoog is en noodgedwongen vooral de continuïteit van onderwijs voorop staat. Voor kwalitatief onderwijs moet je leraren faciliteren en dat is lange tijd onvoldoende gebeurd. Geef leraren zelf voldoende zeggenschap en tijd voor professionalisering. Er is niet één oplossing, er is maatwerk nodig. Bekijk het niveau van basisvaardigheden per school en biedt de leraren op hun situatie toegesneden ondersteuning.'

Woestenberg: 'Al sinds 2010 zien we de basisvaardigheden achteruitgaan en constateert de inspectie dat daar de focus op moet komen. Maar tegelijkertijd heeft het onderwijs er veel taken bijgekregen om maatschappelijke problemen op te lossen. Er liggen daarnaast vele onderwijskundige uitdagingen. Zorg eerst dat leraren weer les kunnen geven en schiet daarbij niet met hagel. Als aan die randvoorwaarde is voldaan, heeft professionalisering een veel grotere impact. En zorg voor een goed salaris, zodat het vak weer aantrekkelijker wordt.'

Peilonderzoek

CNV Onderwijs vindt het een gemiste kans dat de Onderwijsinspectie in deze coronajaren in de Staat van het Onderwijs vasthoudt aan de al jarenlang beproefde rapportageopzet. Woestenberg: 'Wacht niet tot de Staat van het Onderwijs van 2023, om te onderzoeken wat de prestaties zijn van de eerstejaars studenten. Het onderwijs weet nu hoeveel leerlingen in het hoger onderwijs terecht zijn gekomen die zonder duimregeling gezakt zouden zijn. Maar we missen inzicht in hun prestaties nu zij eerstejaars student zijn. De focus in het onderwijs zou veel meer moeten liggen op de gehele onderwijsloopbaan van de leerling, in plaats van op de manier waarop we het onderwijs in Nederland hebben georganiseerd. Het zou goed zijn als funderend en vervolgonderwijs samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren.' CNV Onderwijs ziet graag dat de inspectie hier nog dit jaar een breder peilonderzoek voor uit zet.