Cao-onderhandelingen onderwijs op volle toeren

De cao-onderhandelingen in het onderwijs draaien op volle toeren: een belangrijk moment voor CNV Onderwijs om zich hard te maken voor alle medewerkers in het onderwijs. Wij maken ons namelijk zorgen. Het onderwijs loopt in de soep als de arbeidsvoorwaarden niet verbeteren. Personeelstekort loopt als rode draad door het onderwijs. Er móet wat gebeuren om het tij te keren. Het behoud van koopkracht en een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid vinden wij cruciaal. Daarom zetten we daar bij de onderhandelingen vol op in.

Extra geld voor lonen

Onderwijswerkgevers sloegen een paar weken geleden de handen ineen en riepen het kabinet op om meer geld vrij te maken voor lonen. CNV Onderwijs is erg blij om te zien dat de werkgevers op deze manier hun verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Een extra bijdrage vanuit de overheid voor betere lonen is hard nodig om te zorgen dat medewerkers in het onderwijs koopkracht behouden. Wij zien het behouden van koopkracht als een belangrijke factor om mensen blijvend in het onderwijs te houden. Dat is hard nodig om te voorkomen we dat de werkdruk nóg verder oploopt.

Long covid

Een belangrijk punt bij de onderhandelingen, naast betere lonen, is een collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (ook wel IPAP-verzekering). Wij vinden dat medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geworden, waaronder de vele slachtoffers van long covid in het onderwijs, niet getroffen moeten worden door een inkomensachteruitgang. Dat geldt ook voor medewerkers die onverhoopt werkloos worden. Lees hier meer over de IPAP-verzekering, corona en werk.

Volg de cao-onderhandelingen van jouw sector

Wil je de laatste ontwikkelingen van de cao-onderhandelingen op de voet volgen? Op onze website hebben we per cao een tijdlijn waarop precies te zien is in welke fase de onderhandeling zich bevindt en hoe de onderhandelingen verlopen. Bekijk de pagina's van po, vo, mbo, hbo en universiteiten.

De publieke sector loopt in de soep - een oproep aan de overheid

Dagelijks worden medewerkers in het onderwijs geconfronteerd met personeelstekorten, werkstress en werksituaties die eerder belemmeren dan dat ze energie geven. Eerder dit jaar stuurden we een brief naar het kabinet waarin de zorgen benoemd zijn en waarin we vragen om extra geld en regie bij het ondersteunen van onderwijs medewerkers en andere medewerkers in de publieke dienstverlening. Met deze brief roepen we de overheid op om het onderwijs niet in de soep te laten lopen.

CNV waarschuwt: het loopt in de soep