Al het nieuws

CNV Onderwijs: laat onderwijspersoneel tijd nemen om verandering door te voeren

‘Het met onmiddellijke ingang opnieuw invoeren van anderhalve meter afstand voor leerlingen boven de 12 jaar zet scholen voor het blok. Om dat te regelen is meer nodig dan alleen het uit de kast trekken van de aanpassingen die de scholen vóór de zomervakantie al hadden gedaan. Dat betekent veel extra werk voor roostermakers, schoolleiders en docenten’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Daarom roepen wij scholen op om de tijd te nemen die nodig is om afstandsbepalingen door te voeren.'

Tijdens de persconferentie van vanavond kondigde het kabinet aan dat de leerlingen op middelbare scholen anderhalve meter afstand onderling moeten houden. Het kabinetsbeleid dat alleen examenleerlingen en kwetsbare leerlingen naar school mogen komen en de overige leerlingen online les krijgen blijft ongewijzigd. Woestenberg: ‘Wij vinden het belangrijk dat “kwetsbaar" ook passend wordt toegepast en niet hele groepen worden aangewezen.’

Veilig

Uit onderzoek dat CNV Onderwijs vorige week hield, bleek dat bijna de helft van het onderwijspersoneel - deels - op school werkt. Woestenberg: ‘Het beeld dat iedereen vanuit huis werkt, klopt dus niet. Als er van personeel gevraagd wordt toch op school te werken, dan kan dat alleen als zij dat veilig kunnen doen. De anderhalve meter afstand in het voortgezet onderwijs kan daar aan bijdragen, maar in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en tijdens praktijklessen is er geen anderhalve meter. We weten nu nog niet wat de Britse variant betekent voor de besmettelijkheid. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan. Het is erg belangrijk dat er - zeker totdat er duidelijkheid is - voor de mensen op de scholen voldoende goede beschermingsmiddelen op voorraad zijn, zoals medische mondmaskers. Wie op locatie moet werken én dat zelf graag wil zou extra bescherming moeten kunnen krijgen.‘

Noodopvang is noodopvang

Verder vindt CNV Onderwijs het belangrijk dat kritisch gekeken wordt of alle kinderen die nu op school zijn, daar ook echt moeten zijn. De noodopvang is bedoeld voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Woestenberg: ‘Ik pleit er dan ook voor dat schoolteams kritisch kijken of dat voor alle leerlingen die nu komen ook geldt. Het zou helpen als werkende ouders meer ruimte krijgen om vrije dagen op te nemen, middels een speciaal fonds voor werkgevers. Het CNV bepleitte dat eerder deze week en riep het kabinet op hierover werkbare afspraken te maken.’