Code Goed Bestuur aanpassen niet de oplossing

De basis moet op orde

Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijken tal van schoolbestuurders en toezichthouders naast hun werk in het onderwijs tegelijkertijd een betaalde functie uit te oefenen bij private onderwijsadviesbureaus. Zij leiden of controleren dus scholen met publiek geld, maar zijn daarnaast óók directeur, adviseur, toezichthouder of eigenaar van een onderwijsbureau in de private sector. De VO-raad heeft het daarom over het aanscherpen van de Code Goed Bestuur.

Goed onderwijs

Dat de Code Goed Bestuur moet worden aangescherpt, spreekt voor zich, vinden we als CNV. Evenals dat corrupt gedrag gewoon niet kan, en daar waar bestuurders zichzelf hebben verrijkt met publieke middelen deze teruggehaald moeten worden. Maar naast dit gedrag zit er ook een probleem in het gebrek aan structurele bekostiging. Als structureel werk structureel bekostigd wordt, en de basis op orde is, hoef je niet met bureaus in zee. Daniëlle Woestenberg, CNV-bestuurslid Onderwijs, is er ook heel duidelijk over: ‘Onderwijs en onderwijsadviesbureaus. Een publieke structurele basisvoorziening tegenover een organisatie met commercieel belang. En dan als oplossing “een code aanpassen”? Zullen we gewoon stoppen met publieke voorzieningen te vercommercialiseren? CNV staat voor gewoon goed onderwijs. Zónder commerciële, tijdelijk bekostigde projecten en subsidies.’