Al het nieuws

Deadline actualiseren en herwaarderen functies OOP en directie uitgesteld

Vanwege de coronacrisis en de bijkomende extra werkdruk, is de deadline voor het actualiseren en herwaarderen van schoolleiders en OOP functies uitgesteld van 1 augustus naar 1 november 2020. Hiermee hebben schoolbesturen en PGMR’en meer tijd gekregen om deze cao-afspraak goed vorm te geven. Voorwaarde is wel dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen -met terugwerkende kracht- per 1 augustus 2020 in werking treden. Zo kunnen schoolleiders en onderwijsondersteuners geen negatieve consequenties ondervinden van de verschuiving van de deadline.

De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting die voortvloeit uit de nieuwe cao 2019-2020, om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van OOP en directie uit te voeren. In deze uitzonderlijke tijden (b)lijkt deze deadline voor sommige schoolbesturen moeilijk haalbaar. Ook blijkt dat de medezeggenschap momenteel niet overal in staat is tot een beoordeling te komen. De focus is nu vooral gericht op alle uitdagingen die op scholen afkomen als gevolg van de coronacrisis. Onderwijs op afstand, uitval van personeel, noodopvang, enzovoorts.

Actualiseren en herwaarderen

Wat sociale partners betreft is het belangrijk dat dit proces van actualiseren en herwaarderen zorgvuldig plaatsvindt. Dat de P(G)MR betrokken wordt. Dat schoolbesturen het gesprek aangaan met medewerkers. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de gestelde deadline van 1 augustus wordt gehaald. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hebben sociale partners in goed overleg afgesproken dat schoolbesturen ook wat langer de tijd kunnen en mogen nemen voor het proces van actualiseren en herwaarderen.

Hierbij geldt natuurlijk dat bij die nieuwe inschaling ook een periodieke verhoging op die datum kan plaatsvinden (cf regels cao en/of eigen beloningsbeleid). De nieuwe inschaling doet de periodieke verhoging daarbij niet teniet. Overigens geldt dat wanneer het proces inzake de herwaardering is afgerond voor 1 augustus 2020 de hogere inschaling vanaf dat moment plaatsvindt. Wij vertrouwen erop dat alle schoolbesturen en PGMR'en zo spoedig mogelijk en zorgvuldig met het proces van actualiseren en herwaarderen aan de slag gaan.