Heb ik het recht om thuis te werken in tijden van corona?

Juf Suzan is leerkracht bij een grote stichting voor primair onderwijs. Zij is getrouwd en heeft een zoon in groep 5 en een dochter in groep 7 van de basisschool. Wanneer begin 2020 langzaamaan duidelijk wordt dat corona toch wel eens iets ingrijpender zou kunnen zijn dan een variant op griepje, maakt zij zich zorgen. Haar man is ernstig ziek en loopt het risico dat een besmetting met corona ingrijpende gevolgen heeft. Hij valt in de zogenoemde risicogroep. Naarmate de weken vorderen ziet zij hoe iedereen anders met de voor corona ingestelde maatregelen omgaat.

Ook op de scholen is dit goed merkbaar. De adviezen, richtlijnen en protocollen worden door iedereen anders geïnterpreteerd. Daarnaast wordt duidelijk dat de uitvoering in de praktijk lastig is. Wanneer de scholen dichtgaan en het onderwijs op afstand plaatsvindt, is Suzan dan ook enigszins gerustgesteld. Zij vervuld haar invaltaken op afstand door digitaal les te geven binnen de stichting waarvoor zij werkzaam is.

Gezichtsmasker

Als de scholen weer open gaan, ontstaat een lastige situatie. Suzan wil graag werken, maar maakt zich zorgen over de risico’s die zij loopt om besmet te worden. Ze is bang het coronavirus mee naar huis te nemen. Zij wil het allerliefst vanuit huis les blijven geven, maar omdat de kinderen nu allemaal weer op school zitten, wil haar werkgever graag dat zij weer fysiek les komt geven. Hij verzekert haar dat hij er alles aan doet om het voor haar zo veilig mogelijk te maken. Alle maatregelen uit het protocol basisonderwijs zullen worden toegepast. Toch is Suzan er niet gerust op. Zij stelt voor dat zij voor de klas gebruikmaakt van een transparant gezichtsmasker om het risico op besmetting kleiner te maken. De werkgever gaat hiermee niet akkoord. Hij is van mening dat voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen en vindt dat een gezichtsmasker afschrikkend werkt voor de kinderen. Op advies van de jurist van CNV Onderwijs die inmiddels door haar is geraadpleegd, gaat Suzan met haat werkgever in gesprek. Gelukkig staat ze er niet alleen voor en kan ze voor advies terugvallen op haar vakbond. Afgesproken wordt dat de bedrijfsarts wordt geconsulteerd omtrent haar mogelijkheden en de situatie waarin zij zich bevindt.

Vrijgesteld

De hoofdregel is dat de werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek. In het protocol basisonderwijs is aangegeven dat medewerkers met gezinsleden of huisgenoten die tot de medische risicogroepen behoren, onder voorwaarden vrijgesteld kunnen worden van het werk op school. In overleg tussen werkgever en werknemer dienen hier goede afspraken over te worden gemaakt. De werknemer is immers niet ziek. Van de werknemer kan worden verlangd passende werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld online lesgeven vanuit huis. Als er geen passende werkzaamheden zijn die je op afstand kunt verrichten, zul je daar samen met de werkgever een geschikte oplossing voor moeten vinden.

Werkbare oplossing

Juf Suzan en haar werkgever spreken, na consultatie van de bedrijfsarts af, dat zij voorlopig probeert vanuit huis zoveel mogelijk werk te verrichten. Zij brengen de collega’s ervan op de hoogte dat zij deels digitaal onderwijs vanuit huis zal verzorgen en daarnaast beschikbaar is om haar collega’s op alle mogelijke manieren te ondersteunen met niet-lesgebonden werkzaamheden. Zo komen zij samen tot een werkbare oplossing.

Dit verhaal stond eerder in Schooljournaal 2 van 6 maart 2021. Heb je vragen over werken in het onderwijs tijdens corona? Neem dan gerust contact op met CNV Onderwijs via cnvinfo@cnv.nl of telefoonnummer 030 7511003.