Al het nieuws

Infographics verduidelijken keuzeproces NPO-geld

Om PO- en VO-teams in één oogopslag duidelijk te maken wat de belangrijke rol van henzelf en MR’en is in de besteding van geld uit het Nationaal Onderwijsplan (NPO), zijn infographics ontwikkeld. De infographics geven naast de te doorlopen stappen om keuzes te maken, ook ieders rol weer.

Om leervertragingen ten gevolge van de coronapandemie in te halen en het onderwijs te verbeteren, heeft het kabinet de komende jaren in totaal 8,5 miljard euro uitgetrokken. Scholen kunnen op basis van een menukaart zelf kiezen hoe ze de middelen die ter beschikking komen, willen besteden. De nu gemaakte infographics helpen bij die keuze.

Op de tweede pagina van de infographics is een overzicht te vinden met links naar alle hulpmiddelen en handreikingen over verschillende aspecten van het NPO die werknemersorganisaties en het ministerie van Onderwijs al eerder zelf publiceerden.

Als onderwijsprofessional kun je daarnaast de helpdesk bellen (0800 4240424) als jij of jouw hele team of MR, niet voldoende betrokken is in dit proces of onvoldoende invloed heeft gehad op de keuzes die zijn gemaakt voor het schoolprogramma. CNV Onderwijs werkt mee om te zorgen dat onderwijspersoneel dat met een dergelijk signaal contact opneemt, zo goed mogelijk wordt geholpen.

CNV Onderwijs benadrukt verder dat wanneer blijkt dat de medezeggenschapsraad onvoldoende betrokken is, de MR alsnog zijn rol kan pakken (desnoods na de zomervakantie), aangezien de raad instemmingsrecht heeft en het bestuur/de schoolleiding dus verplicht is om hen hierin te betrekken. Waarbij de MR vervolgens toetst of het team voldoende is betrokken.