Interviews lijsttrekkers verkiezingen 2021

Alle lijsttrekkers zijn positief over de CNV-actie #waarderenisinvesteren om meer geld uit te trekken voor de publieke sector, blijkt uit de interviews in Schooljournaal. Voor het onderwijs betekent dat hogere salarissen, meer opleidingskansen, extra handen in de klas, maar ook aanpak van de  groeiende kansenongelijkheid, die door de coronacrisis flink is aangewakkerd. Op die punten komen de wensenlijstjes van de politieke leiders deels overeen, maar er zijn ook onderlinge verschillen over waar de grootste prioriteiten liggen.

Rutte (VVD): De partij pleit voor een hoger salaris voor excellente leraren. Maar wanneer is een leraar excellent? ‘Er wordt keihard gewerkt in het onderwijs. Daar mag een goed salaris tegenover staan. En werk je hard om bij te blijven en jezelf te blijven ontwikkelen, dan mag dat worden beloond. De beoordeling daarvan ligt wat ons betreft bij scholen zelf.’

Hoekstra (CDA): ‘Ik maak me echt zorgen over het niveau van het lezen en rekenen. Het is zaak dat we blijven investeren in vaardigheden en competenties van leraren, net als dat geldt voor bijvoorbeeld medische professies. Daarnaast moeten we de professional in het onderwijs de ruimte te geven, omdat hij of zij zelf wel weet wat werkt of niet. Alles is zo dichtgeregeld.’

Klaver (GroenLinks): ‘De problemen zijn heel divers in het onderwijs, maar de oplossing is heel eensluidend: kleinere klassen. Dat is dan ook onze prioriteit nummer 1, 2 en 3. Het geeft docenten de kans aandacht te besteden aan álle leerlingen, ook aan die leerlingen die niet zo opvallen, maar wel aanmoediging en aandacht nodig hebben. De klassen worden maximaal 21 leerlingen in het primair onderwijs.’

Kaag (D66): 'Tijdens een “rijke schooldag”, is er extra aandacht voor taal- en rekenlessen, voor kunst, theater en sport. We willen ons plan voor het gelijktrekken van kansen eerst uitrollen in kansarme wijken.’ Ze somt op: extra (top)leraren, betere beloning, minder werk– en regeldruk, kleinere klassen, warme schoollunches, inclusief, voor iedereen toegankelijk onderwijs en zorgteams.’

Ploumen (PvdA): ‘Er moet snel geld komen voor gratis bijlessen voor alle kinderen die het nodig hebben, voor zomer- of vakantiescholen om schooltijd in te halen, voor individuele begeleiding voor leerlingen, voor een extra kosteloos jaar voor studenten die dat nodig hebben. We willen toch niet dat er een corona-generatie komt die nog jarenlang gebukt gaat onder de gevolgen van deze crisis?’

Marijnissen (SP): ’Onderwijs zou absoluut niet afhankelijk mogen zijn van de dikte van de portemonnee van ouders of hun hoge bijdrage. Als leerlingen bijgespijkerd moeten worden, moet de school dat bieden en daar ook de middelen voor krijgen. Goed onderwijs hoort voor ieder kind toegankelijk te zijn en geen luxe. Als je niet investeert en niet waardeert, zie je de tekorten oplopen.’

Segers (ChristenUnie): ‘Er is een enorm verschil tussen grootschalige en kleinschalige opleidingen. Bij de grote instellingen ontbreekt de menselijke maat. Terwijl het zo belangrijk is dat een school een gezicht krijgt. Dat iemand je kent. Dat je begeleid wordt. Dat je geholpen wordt als je vragen hebt. Het is schrikbarend hoeveel jongeren vertraging oplopen met hun studie of afhaken.’