Al het nieuws

Kamerdebat corona en funderend onderwijs: meer geld voor Lerarenbeurs

‘Het probleem is in Den Haag ontstaan, dus de oplossing moet ook hier vandaan komen.’ Dat bepleitten partijen gisteren over de Lerarenbeurs, tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. CNV Onderwijs liet begin augustus al weten het belangrijk te vinden dat onderwijsminister Slob meer geld vrijmaakt voor de Lerarenbeurs, toen bekend werd dat er dit jaar ruim 2.400 aanvragen zijn afgewezen.

‘We moeten er alles aan doen om het vak van leraar aantrekkelijk te maken’, zegt voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs. ‘Het is mooi dat veel leraren er voor kiezen om zichzelf te blijven ontwikkelen en zich verder te specialiseren. Dat is goed voor de individuele leerkracht én belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs.'

Inschattingsfout

Eind vorig jaar besloot de Kamer €28,5 miljoen uit de financiële middelen voor de Lerarenbeurs te gebruiken voor de intensivering van de aanpak van het lerarentekort, zoals voor de begeleiding van zij-instromers. Op zichzelf ook voor goede doelen. Maar hierdoor bleef er slechts €49,5 miljoen over voor de Lerarenbeurs en werden 2.400 leraren teleurgesteld. Een inschattingsfout van kabinet en Kamer. Dat werd in het debat ook erkend. Maar tegelijkertijd zag de minister geen financiële ruimte om deze leraren alsnog een beurs te verstrekken. CNV Onderwijs hoopt dat de Kamer, die nog moties kan indienen, het niet bij deze constatering laat.

Ventilatie

Tijdens de het algemeen overleg in de Tweede Kamer kwamen ook de zorgen over ventilatie op scholen ter sprake. Zeventig procent van de leden van CNV Onderwijs gaf onlangs in een enquête aan zich zorgen te maken over de ventilatie op school. Die zorgen hebben wij bij de Kamer neergelegd. Minister Slob wees de Kamer er op dat hij niet speculeert over mogelijke uitkomsten van de inventarisatie van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Voor 1 oktober moet elke school een inventarisatie gemaakt hebben. De Vries: ‘Het is nog niet duidelijk wat dan de vervolgstappen zijn. Dat zorgt voor blijvende zorg. Hoe snel kan een systeem dan worden aangepast, mocht de ventilatie onvoldoende zijn? En door wie worden deze kosten betaald. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs riep CNV Onderwijs het kabinet op om in samenwerking met de gemeenten voldoende middelen ter beschikking te stellen voor verbetering van ventilatiesystemen op scholen.’

Voorrang bij coronatest

Tot slot werd deze week ook door het kabinet toegezegd om binnen twee weken duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om onderwijspersoneel en andere vitale beroepen voorrang te geven bij coronatesten. CNV riep het kabinet daartoe op samen met de andere vakbonden, de PO-Raad en de VO-raad. De Vries: ’Het is belangrijk dat leraren prioriteit krijgen, want als zij bij klachten enkele dagen thuis moeten wachten op de uitslag van een test, dan betekent dit ook dat klassen naar huis moeten worden gestuurd.’