Al het nieuws

Keerzijde

Zes jaar geleden deden de eerste Chromebooks hun intrede op school. Destijds deden de groepen 6, 7 en 8 samen met de Chromebook-kar. Elk jaar werd het aantal uitgebreid en op dit moment hebben we zes karren met Chromebooks.

De groepen uit de bovenbouw hebben elk een eigen kar en zij hebben dus ook altijd beschikking over de devices. Wat praktisch is, aangezien het werken met Chromebooks bij steeds meer vakken is geïntegreerd. In de middenbouw (groep 5, 4 en 3) worden ze volgens een rooster gedeeld. De verwerkingssoftware bij de reken- en taalmethode worden wekelijks gemaakt, als aanvulling op het werkboek.

We zijn nu aanbeland op het punt dat we onszelf afvragen: Hoeveel tijd per dag willen we de kinderen met de Chromebooks laten werken? Iedereen is het erover eens dat ze een verrijking zijn en dat alle kinderen anno 2022 digitale vaardigheden (mediagebruik en mediagedrag) moeten leren. Maar de keerzijde hiervan is dat de handschriften, en de vaardigheid om netjes te kunnen werken in een schrift, over het algemeen achteruit zijn gegaan.

De huidige rekenmethode is aan vervanging toe. Gaan we gebruik maken van een digitale verwerkingsmethode of (nog) niet? En zo ja: vanaf welke leeftijd? Want in ieder geval groep 3 moet toch ook vooral op papier leren schrijven. Het is een interessante discussie. Door de digitale verwerkingsmethode krijgen de kinderen vragen die passend zijn bij hun eigen individuele niveau. Maakt een kind de vraag goed, dan volgt een moeilijkere vraag van dezelfde soort, en maakt een kind een vraag fout, dan volgt herhaling of eenvoudigere oefeningen over dat onderwerp. Als leerkracht heb je letterlijk in een klik een uitgebreid overzicht van de prestaties en vorderingen van de kinderen. Dat is niet te evenaren met een verwerking op papier. Bovendien zijn de toetsen dan ook digitaal en dat scheelt je als leerkracht ontzettend veel tijd qua nakijken, invoeren in het leerlingvolgsysteem en de analyse ervan. Dat tijdrovende werk gaat dan automatisch. Maar er zijn ook zeker nadelen. Bij de wat complexere opgaven is het met een digitale verwerking lastiger om te herleiden bij welke tussenstap de fout werd gemaakt. En wanneer de verwerking digitaal is, schijnen de hersenen minder actief te zijn in vergelijking tot de verwerking met pen en papier. Daardoor zou de stof minder goed beklijven. Wat is dan het beste voor de kinderen?

Esther Singer (31) is leerkracht groep 5-6 op RK basisschool Willibrordus in Hoogkarspel