Lerarenbeurs definitief niet uitgekeerd aan afgewezen aanvragers

Minister Slob komt niet met geld over de brug voor leraren die afgewezen zijn voor de Lerarenbeurs, bleek deze week. Het is volgens hem niet mogelijk om in het lopende jaar geld naar voren te halen voor de 2.400 aanvragers die bot vingen voor hun studie.

De minister gaat daarmee voorbij aan een breed gedeelde oproep van de Tweede Kamer deze groep alsnog financiële steun te geven. Dit door het geld voor de Lerarenbeurs van 2021 naar voren te halen. In een brief aan de Kamer legt Slob uit dat deze en andere opties niet wenselijk of mogelijk zijn.

Tussentijdse oplossing

De aanvragers hoorden pas in juli, een maand voordat hun studie zou beginnen, dat zij geen beurs zouden krijgen. En dat terwijl scholen vaak al vervangende leraren hadden aangetrokken. Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Wij roepen schoolbesturen op om het hun personeel alsnog mogelijk te maken de gewenste studie te volgen. En kabinet en Kamer blijven wij vragen, ook tussentijds, een oplossing te vinden.

Nooit gewaarschuwd

Dat de pot leeg is, zou komen omdat de Kamer daaruit tot twee keer toe plannen voor het oplossen van het lerarentekort heeft bekostigd. De Kamerleden zeggen op hun beurt nooit door het ministerie te zijn gewaarschuwd dat hierdoor te weinig geld zou overblijven voor de Lerarenbeurs. Een voorstel om de lumpsum voor deze keer te verlagen strandde, omdat volgens de minister de prijzen voor het jaar 2020 al definitief zijn vastgesteld en doorgegeven aan de schoolbesturen. Extra geld via de najaarsnota verviel ook, omdat dat deze pas in november wordt behandeld en dan pas besloten wordt waar het geld van eventuele meevallers aan wordt besteed.