Al het nieuws

'Mijn moeder is mijn grote voorbeeld'

Modern lesgeven is meer dan een schoolbord en een krijtje of eeen marker en een whiteboard. Toch stammen de voorbeelden van de vijf geportretteerden (grotendeels) uit pré-digitale tijdperk.

Cathelijne Lesterhuis (33), leerkracht unit 3 (groep 7-8), Koningin Beatrixschool, Waddinxveen

‘Mijn moeder is mijn grote voorbeeld. Zij heeft veel onderwijservaring, eerst als leerkracht en later als schoolleider. We hebben vele gesprekken gevoerd over het vak en doen dit nog steeds. Ik kan met al mijn vragen bij haar terecht en mocht in het verleden soms ook meedraaien op haar school. Toen ik nog niet eens op de opleiding zat, hielp ik haar al af en toe. Zo leuk!’

foto: Hans Kouwenhoven

Charles Julien (54), docent beeldende vorming en kunstgeschiedenis, OSG De Ring van Putte in Spijkenisse

‘Ik had een docent Nederlands op de middelbare school, die de rust zelve was. Daar was ik al van onder de indruk, maar hij kon ook fantastisch mooi bordschrijven. Hij nam daar alle tijd voor met een houding dat hij het allemaal onder controle had. Wij moesten wachten, maar het was muisstil. Die houding zou in deze tijd helemaal niet meer passen. Maar ik herinner het me nog altijd.’

foto: Arie Kievit

Marja Brouwers (52), logopedist, Auris/De Weerklank, Leiden, voor leerlingen met spraak-/taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en slechthorendheid

‘Ik had een hele lieve kleuterjuf. Ze had blonde haren en zo'n mooie naam, Elmira. Dat vond ik als kind prachtig. Ik zat vroeger op turnen en ben daar later ook zelf les gaan geven, kleutergym. Na de opleiding logopedie ben ik de deeltijdpabo gaan doen. De kleuterleeftijd bleef mij boeien, zou dat toch haar invloed zijn geweest?'

foto: Hielco Kuipers

Giovanni Kartopawiro (36), docent Nederlands, ROC van Amsterdam

‘Mijn docent Nederlands op de tweedegraads lerarenopleiding bracht elke les de krant mee en pikte er een bericht uit waarover we gingen praten. Daarna moesten we de grammaticale fouten uit de tekst halen. Ik vond dat altijd een spannende les.’

foto: Evert Elzinga

Loek Canton (36), docent onderzoek en Communication en Multmediadesign, NHL Stenden Leeuwarden

‘Mijn voorbeeld was een docent statistiek op mijn opleiding tot industrieel ontwerper. Droge kost in het studieboek, maar hij maakte er levendige computermodellen bij. Werd een struikelvak ineens een leuke les. Die aanpak pas ik nu ook toe, waar het maar enigszins zinvol is.’

foto: Anne van der Woude