Naleving afspraken en goede luchtkwaliteit essentieel voor veilige school

Versoepeling van de quarantainemaatregelen voor kinderen en jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs maakt goede naleving van de basisafspraken op scholen des te belangrijker, vindt CNV Onderwijs. Nu in de hele samenleving veel coronabesmettingen worden verwacht is het voor de onderwijscontinuïteit belangrijk om onnodige besmettingen zoveel als mogelijk is te voorkomen.

‘Het is zowel voor leerlingen als voor onderwijspersoneel lastig, maar wel van groot belang, dat scholen erop toezien dat de afspraken in de protocollen over het dragen van mondkapjes en het houden van afstand worden nageleefd’, benadrukt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Naast basisafspraken is schone lucht een belangrijke voorwaarde, maar die is op te veel scholen niet op orde. Kabinet, maak daarom nu eindelijk haast met de aanpak van ventilatie op scholen en kijk naar luchtreiniging als snel alternatief. Maak bovendien werk van een gedegen langetermijnplan, de chaos van de afgelopen tijd willen we nooit meer.’

Continuïteit nog ver te zoeken

Woestenberg: ‘Scholen moeten zo veilig mogelijk zijn. Organisatorisch scheelt het als niet langer een hele klas in quarantaine moet bij drie besmettingen, scholen liepen daar echt op vast. Maar de komende tijd blijft uitdagend: bij oplopende besmettingen blijft het een uitdaging om onderwijs zoveel mogelijk fysiek te kunnen geven. We hebben te maken met lerarentekorten. De situatie is nog verre van normaal, de Continuïteit nog ver te zoeken. Waarschijnlijk zal nog veelvuldig naar het lapmiddel van digitaal onderwijs moeten worden gegrepen.’

Goed werkgeverschap,

Om toch een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden moeten scholen en schoolbesturen, naast het dragen van mondkapjes en het handhaven daar waar dat voorgeschreven is, ook medische mondkapjes aan het personeel ter beschikking stellen’, vindt Woestenberg. ‘En ze moeten, alles op alles zetten dat leerlingen en personeel ook daadwerkelijk preventief testen. Wij zien helaas dat in de praktijk sommige scholen een eigen beleid ten aanzien van mondkapjes voeren dat niet strookt met de protocollen. Verstrekking van testen laat op veel scholen ook te wensen over. Dat kan dus echt niet, juist nu we quarantainemaatregelen versoepelen, zijn deze basisafspraken extra belangrijk. Het is een zaak van goed werkgeverschap om te zorgen dat personeel zo veilig mogelijk kan werken. Dat betekent ook dat er ruimte en aandacht moet zijn voor wie zich niet veilig voelt, nu de besmettingen oplopen maar veel maatregelen worden afgeschaald. Hierbij is ook collegialiteit belangrijk: houd rekening met elkaar.’