Al het nieuws

Nieuwe coronamaatregelen in het onderwijs

Vandaag was er weer een persconferentie en werd er kort gesproken over de coronamaatregelen in het onderwijs. Het OMT en het kabinet vinden het belangrijk dat het onderwijs zo lang mogelijk de ruimte krijgt die er nu is. Wel is het nog steeds noodzakelijk dat bestaande coronamaatregelen worden nageleefd. Vanaf 6 november 2021 geldt er ook een aanvullende coronamaatregel voor het mbo, hbo en wo.

Bestaande coronamaatregelen

Benadrukt werd dat het nog steeds van belang is dat iedereen de basismaatregelen naleeft. Dat geldt ook in het onderwijs. Bekijk de coronamaatregelen voor PO, VO, mbo en het hoger onderwijs.

Mondkapjes

Naast de huidige basismaatregelen gaat er weer een mondkapjesplicht gelden in alle publieke binnenruimten. Bij verplaatsing in schoolgebouwen van mbo, hbo en wo is het ook verplicht om een mondkapje te dragen. CNV Onderwijs begrijpt dat de mondkapjes daar terugkeren en houdt verdere ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Het mondkapje komt niet terug in het VO en PO. Verder gaat voor kantoorwerkers het thuiswerkadvies weer in.

We moeten het samen doen, ook in het onderwijs

In deze lastige tijd is het belangrijk dat we allemaal veilig en met plezier ons werk kunnen doen. Voor op school is het belangrijk dat we regionale en lokale uitbraken in beeld houden bij afspraken over buiten-lesactiviteiten. Houd daarbij ook rekening met elkaar en heb oog voor ieders beleving en thuissituatie bij het werken in deze coronatijd.
Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs