Onderwijsorganisaties: ‘Maak uitzondering voor btw op leermiddelen’

De voorgenomen btw-verhoging voor boeken gaat het primair en voortgezet onderwijs volgens de eerste voorzichtige schattingen jaarlijks €60 miljoen meer kosten. Dit schrijven verontruste onderwijsorganisaties aan de Tweede Kamer in aanloop van het debat van volgende week.

Als gevolg van de kostenstijging verwachten CNV, AOb, AVS, PO-Raad, VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs dat de leermiddelenmarkt verder onder druk komt te staan. Ze pleiten voor een uitzonderingspositie voor fysieke en digitale leermiddelen, die duurder worden door de voorgenomen btw-maatregel. De prijzen zijn de afgelopen jaren gestegen en de keuzevrijheid van docenten en scholen is verminderd. Een btw-verhoging versterkt deze ontwikkelingen.

Ongewenste keuzes

De stijgende prijzen dwingen scholen ongewenste keuzes te maken met mogelijk een negatief effect op de onderwijskwaliteit. Op 10 juni spreekt de Tweede Kamer over het Jaarverslag 2023 van de Onderwijsinspectie en de Staat van het Onderwijs 2024.