Al het nieuws

Onderwijsraad onderstreept noodzaak structurele investeringen

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is incidenteel geld vrijgemaakt voor herstel en ontwikkeling na corona. Daar kan het echter niet bij blijven, schrijft de Onderwijsraad aan een nieuw te vormen regering. Er zijn structurele investeringen nodig om onder meer het personeelstekort aan te pakken en voor meer kansengelijkheid te zorgen. CNV Onderwijs voelt zich gesterkt door het advies van de Onderwijsraad.

De beperkte looptijd van het NPO en het incidentele karakter ziet de Onderwijsraad als beperkingen voor het succes daarvan. Het advies aan het nieuwe kabinet is om na twee jaar de balans op te maken van de effecten. Dit omdat de dieperliggende problemen en achterblijvende basiscondities de forse uitdagingen waar het onderwijs nu voor staat bemoeilijken. Volgens de raad kunnen de herstelmaatregelen van het NPO aan kracht winnen als wordt ingezet op aanpak van het leraren- en schoolleiderstekort, het verbeteren van de kwaliteit en gelijkere onderwijskansen, structureel investeren in kennisinfrastructuur voor kennisdeling en kennisbenutting en door realisatie van een lokaal offensief om jongeren perspectief te bieden.

Cruciaal

CNV Onderwijs benadrukte in februari in een eerste reactie op de herstelgelden al dat werken in het onderwijs aantrekkelijker gemaakt moet worden. Ook wij vinden structurele investeringen en lange termijnbeleid een absolute noodzaak. Het is cruciaal arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel te verbeteren om te zorgen dat voldoende mensen kiezen voor een baan in het onderwijs en in de sector blijven werken. Alleen dan kunnen we alle leerlingen het onderwijs geven waar ze recht op hebben.