Opluchting over versoepelingen, maar aandacht voor kwetsbaren blijft nodig

Een groot deel van de coronamaatregelen vervalt de komende twee weken voor het primair en voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. De samenleving reageert opgelucht dat er kan worden versoepeld. Tegelijkertijd blijven we als CNV aandacht houden voor de veiligheid op school, belasting van het personeel als gevolg van uitval, inhaalwerk en hoge werkdruk.

Tijdens de persconferentie deze week werden versoepelingen in twee stappen aangekondigd:

Versoepelingen voor primair en voortgezet onderwijs per 18 februari

- Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
- Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt.
- Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in.
- Het thuiswerkadvies wordt al versoepeld, dat betekent dat er per direct weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.

Versoepelingen mbo en hoger onderwijs per 18 februari

Voor het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen in één ruimte.

De mondkapjesplicht in het onderwijs vervalt per vrijdag 25 februari. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden. Dat vraagt extra aandacht en behoedzaamheid naar collega’s of leerlingen en studenten die wel kwetsbaar zijn of een kwetsbare in hun omgeving hebben.

Continuïteit blijft onder druk staan

Ondanks de maatregelen blijft de continuïteit van onderwijs onder druk staan. De uitval onder personeel blijft hoog en vervanging is vaak niet mogelijk. Roosters moeten daarom noodgedwongen worden aangepast of klassen gaan alsnog naar huis. Door thuiszittende leerlingen en studenten komt personeel in sommige gevallen nog niet toe aan het geven van het goede onderwijs zoals we graag zouden willen.

We horen nu ook dat onder andere door het ontbreken van goede ventilatie in met name verouderde gebouwen en de noodmaatregel om ramen open te zetten, de energiekosten de pan uit rijzen. Ventilatie en luchtkwaliteit blijft echter een aandachtspunt. Ook met het oog op de langere termijn.

Samen met het ministerie denken we na over het onderwijs na de zomervakantie: zittenblijven, kansenrijk adviseren, wat te doen met leerlingen en studenten die drie schooljaren niet optimaal hebben kunnen ontwikkelen op school. We nodigen jullie graag uit om daarover mee te denken.