Opnieuw afwijzingen lerarenbeurs

Van de 2.400 leraren bij wie de beurs in 2020 is afgewezen, dienden 1.444 opnieuw een aanvraag in. Dit jaar werden echter weer 1.219 aanvragen voor de lerarenbeurs afgewezen. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Hiermee is een situatie ontstaan, waarbij het onzeker is wanneer de leraren met een opleiding kunnen starten. Vul het geld weer aan dat in 2020 uit de lerarenbeurs is gehaald. Ja, de subsidiepot was nooit oneindig, maar deze onzekerheid is ontstaan door menselijk falen. Hier moet het kabinet verantwoordelijkheid voor nemen.’

Geen zekerheid voor volgend jaar

CNV vindt dat het kabinet verantwoordelijkheid moet nemen voor de situatie. Minister van Onderwijs Arie Slob zegt het volgende over het toekennen van de lerarenbeurs volgend jaar: ‘Wij kunnen, gegeven het beperkte budget voor de lerarenbeurs, geen zekerheid geven dat alle afgewezen aanvragen van dit jaar vólgend jaar kunnen worden toegekend. Daarnaast resteert er door het toekennen van voorrang voor afgewezen aanvragers in 2021 mogelijk geen tot zeer beperkt budget voor (nieuwe) initiële aanvragen voor volgend schooljaar.’

Carrièreperspectief

De lerarenbeurs houdt veel regie bij de leraar als het gaat om professionalisering en is daarmee een belangrijk middel voor carrièreperspectief. Het draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep in tijden van lerarentekorten. Dat blijkt wel uit het aantal aanvragen dat is gedaan. Juist in een periode van lerarentekort misstaat deze versobering. Uit een enquête van onder andere CNV Onderwijs blijkt dat voor 63 procent van de leraren de kosten van een opleiding een hindernis is om een extra bevoegdheid te halen. Slechts 8 procent ervaart geen drempels om zich op deze manier te professionaliseren. Slob: ‘Hierover gaan we zoals reeds toegezegd aan de Kamer dit najaar graag in gesprek met betrokken partijen (zoals leraren en schoolleiders) en de bonden.’

Leden CNV Onderwijs

CNV Onderwijs zal jullie, als leden, betrekken in de aanloop naar het gesprek in de Kamer dit najaar. Houd je mail in de gaten.