Al het nieuws

Oproep voor voorbereidingstijd online onderwijs gehonoreerd

'Neem je tijd om de online lessen die je vanaf 4 januari gaat geven voor te bereiden.’ Dat is het advies van CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg aan scholen. ‘Start niet meteen deze week met online onderwijs, geef de leerlingen vrij en bereid je als team - als je dat nodig hebt - in alle rust voor.’

CNV Onderwijs heeft zich de afgelopen dagen hard gemaakt om er voor te zorgen dat onderwijspersoneel echt vrij zou zijn in de kerstvakantie. En die oproep is gehoord. Het ministerie van Onderwijs schrijft in een nieuwsbrief: ‘Het is belangrijk dat leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel in de vakantie echt vrij kunnen zijn om weer op te laden, te meer omdat het al een pittig jaar was. Mocht u in de komende dagen voor de afweging staan om voorbereidingen te treffen om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te geven in de weken na Kerst, of uw leerlingen in de komende dagen een onderwijsprogramma te geven, dan geven we u mee om voorrang te geven aan het eerste, ook als dat betekent dat leerlingen in de komende dagen minder onderwijs krijgen. Op die manier is de vakantie hopelijk voor u en uw collega’s zoveel mogelijk écht vakantie.’
Woestenberg is daar blij mee. ‘De inzet van het onderwijspersoneel was afgelopen jaar echt ongekend! In al onze ledenenquêtes klinkt door dat de werkdruk door corona is toegenomen. Een écht vrije kerstvakantie is hard nodig om weer op te laden en bij te komen.’