Sectorplannen OCW zonder instemming CNV onderwijs

CNV blijft in gesprek

CNV onderwijs heeft niet ingestemd met de sectorplannen voor het onderwijs, die inmiddels zijn gepubliceerd. CNV blijft werken aan een veilige en duurzame werkomgeving voor het onderwijspersoneel. Dit doen we door met stakeholders en leden in gesprek te gaan en te kijken wat er nog wel mogelijk is.

Waarom hebben wij niet ingestemd met de sectorplannen van OCW?

CNV heeft niet ingestemd met de sectorplannen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Waarom niet? Vanwege het uitblijven van preventieve maatregelen, waaronder het verbreden van ventilatie met luchtreiniging. Ook zijn wij van mening, dat het onderwijspersoneel een bekend risico loopt (arbotechnisch) om ziek te worden, als de scholen tijdens een nieuwe coronagolf middels de 4 scenario’s zo lang mogelijk openblijven. Daarom acht CNV een covid-fonds en inkomensverzekering van belang. Wij blijven over dit onderwerp in gesprek met het ministerie en andere stakeholders, zoals de PO-Raad en VO-Raad.

Digitale meet-up 14 juli over frisse lucht in de klas

Ook gaan we in gesprek met onze leden. Dit rondetafelgesprek vindt plaats tijdens de meet-up van 14 juli over frisse lucht in de klas. Wat doe je met leerlingen als de CO2-meter op rood staat? Wat doe je dan met zorgbehoevenden? Samen met deskundige gasten, zoals Prof. Bert Blocken van de TU Eindhoven en een arts van de GGD, kijken we wat we zelf nog kunnen bijdragen aan een veilige werkplek en schone lucht in de klas.

Meld je aan

Voor de online meet-up op 14 juli van 20:00 tot 21:30 uur over frisse lucht in de klas.

Digitale meet-up 19 juli over de gevolgen van long COVID

Op 19 juli is er nog een rondetafelgesprek (meet-up) over de gevolgen van long (langdurige) COVID op ons werken en leven. Nog altijd is er zorg en onduidelijkheid over de langetermijneffecten van deze aandoening. Met onder andere arbeidsdeskundige Marieke Smeets bespreken we de laatste inzichten en zoeken we handvatten voor optimaal werken na long COVID.

Meld je aan

Voor de online meet-up op 19 juli van 20:00 tot 21:30 uur over de gevolgen van long COVID.

Wat kun je van de meet-ups verwachten?

Tijdens de meet-ups wisselen we informatie uit, gaan we het gesprek aan en maken we duidelijk voor welke ondersteuning je bij CNV terecht kunt. Ook zijn we benieuwd naar de eerste reacties over het sectorplan en de implementatie, al dan niet in de vorm van een draaiboek binnen jouw organisatie.