Slechts woorden van waardering, geen investering

Reactie CNV Onderwijs op miljoenennota 2022

De vandaag gepresenteerde begroting maakt niet eens een begin aan de oplossing van de structurele problemen in de publieke sectoren. CNV is echt teleurgesteld over deze plannen van het demissionaire kabinet, en verwacht dat de Tweede Kamer de plannen bijstuurt.

Gemaakte beloftes

Het is nu aan de Tweede Kamer om haar eerder gemaakte beloftes waar te maken. Kiezers mogen dit van de Kamerleden verwachten. De beloftes werden namelijk ook al gemaakt in de verschillende verkiezingsprogramma’s én tijdens onze standbeeldenactie op het Plein in Den Haag:

CNV zet publieke sector op een voetstuk in Den Haag

Reactie CNV Onderwijs

Hoe kan het; de regering benoemt wel problemen als dalende basisvaardigheid en lerarentekort, en doet vervolgens geen enkele aanzet voor een structurele oplossing?
Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs

De incidentele gelden van het Nationaal Programma Onderwijs worden benoemd, terwijl deze enkel bruikbaar zijn voor de tijdelijke aanpak van coronavertragingen en níet voor de aanpak van het lerarentekort. Verlaging van de werkdruk, behoud van personeel en marktconforme salarissen zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanpak van structurele problemen in het onderwijs. De regering heeft alleen maar mooie woorden over de hoogste prioriteit hebben, en laat dat niet met daden zien.

Pensioenen

Ook voor gepensioneerden staat er weinig goed nieuws in de Miljoenennota. Zij gaan volgend jaar opnieuw de indexatie van hun pensioen missen, met alle gevolgen voor hun koopkracht. Wij roepen het demissionaire kabinet en de leden van de Tweede Kamer op om de pensioenen in 2022 te verhogen bij een dekkingsgraad van 105% of hoger, waardoor mensen niet de dupe worden van de opgelopen vertraging. Sociale partners kunnen dan verder met de nodige hervorming van de pensioenregelingen.

Geen lapmiddelen

Wij verwachten dat de discussie in de Tweede Kamer zal gaan over echte oplossingen en niet over lapmiddelen. De publieke sector heeft structurele aandacht nodig. In de zin van geld, aandacht voor de moderne arbeidsverhoudingen en voldoende gekwalificeerd personeel.