Al het nieuws

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

In de Pensioenkamer (de cao-tafel voor het ABP-pensioen) werken de sociale partners (bonden en werkgevers) aan een nieuwe pensioenregeling. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord. Op 15 april is daarvoor een belangrijke stap gezet door te kiezen voor een werkhypothese voor een nieuw pensioencontract.

Werkgevers en werknemers, waaronder het CCOOP waarvan CNV Connectief deel uitmaakt, hebben gekozen voor het ‘nieuwe pensioencontract’, omdat dat het beste aansluit bij de overheids- en onderwijssectoren. Voor de CCOOP was deze keuze belangrijk omdat het voorziet in drie voor ons belangrijke kernwaarden: solidariteit, collectiviteit en verplichte deelname.

In 2026 moet de nieuwe ABP-pensioenregeling er liggen. Op weg daarnaartoe moeten veel keuzes worden gemaakt. Gedurende dit traject wordt, waar dat kan, gebruik gemaakt van werkhypotheses. Deze voorlopige keuzes moeten - vooruitlopend op de definitieve wetgeving - helpen bij het kiezen uit de veelheid aan uit te werken mogelijkheden. Dit vereenvoudigt enigszins de toch al complexe vraagstukken.

Uiteindelijk moeten de nieuwe ABP-pensioenregeling en de afspraken over overgangsvraagstukken uiterlijk in 2023 definitief worden.

Eva Schoonderbeek en Bart Schnoor,

onderhandelaars CCOOP, Pensioenkamer ABP