Al het nieuws

Vraag op tijd de Lerarenbeurs aan

De voorrangsregeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is verwerkt op de pagina van DUO. Vanaf 1 april kan de beurs weer worden aangevraagd.

DUO kent de beurs toe per onderwijssector, in deze volgorde:
• herhaalaanvragen (2e en 3e studiejaar)
• nieuwe 1e aanvragen van leraren die in het studiejaar 2020-2021 zijn afgewezen door het bereiken van het subsidieplafond
• overige 1e aanvragen

Er is een beperkt budget. DUO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarmee is dit jaar het aanvragen van deze beurs spannender dan voorgaande jaren. In september 2020 bleek een aantal maatregelen voor het aanpakken van het lerarentekort die minister Slob nam in overleg met de Tweede Kamer, ertoe te leiden dat er niet genoeg budget was om alle aanvragen te honoreren. Ondanks het aandringen van CNV Onderwijs én Tweede Kamerleden gaf de onderwijsminister aan geen extra geld te kunnen vinden: het geld dat bestemd was voor de Lerarenbeurs is uitgegeven. De werkgever kon zelf beslissen om dit geld te investeren in het personeel.

Daarmee ontstaat het risico dat dit geen eenmalig debacle is, maar een voortslepend probleem. De kans is immers aanwezig dat de combinatie van aanvragen door mensen die vorig jaar zijn afgewezen en de reguliere aanvragen, ook dit jaar zorgt voor een groter aantal aanvragen dan er budget is. Ook is de aanvraagperiode verkort tot en met 15 mei 2021. Het probleem van de afgewezen aanvragen kwam vorig jaar pas in september aan het licht. Dit wordt met een verkorte aanvraagperiode voorkomen.

Wees dus op tijd met het aanvragen van de Lerarenbeurs. CNV Onderwijs volgt de ontwikkelingen op de voet en zal zich, indien nodig, hard maken voor een structurele oplossing.