Werkgevers onderwijs gewezen op hun verantwoordelijkheid naar personeel

In een gezamenlijke brief van CNV Onderwijs en de andere bonden wijzen zij werkgeversorganisaties op hun verantwoordelijkheid naar het personeel binnen de onderwijsinstellingen. Bij hun lobby richting het nieuwe kabinet om ook het mbo en hoger onderwijs weer te openen, benadrukken de werkgevers namelijk vooral toenemende eenzaamheid van studenten en onderwijsachterstanden, maar gaan daarbij voorbij aan het perspectief van de werknemers in het onderwijs.

Zowel CNV Onderwijs als de andere organisaties, horen van hun leden dat er nog veel zorgen zijn onder werknemers over hun eigen gezondheid, die van hun naasten en de studenten.

De bonden vinden daarom dat de werkgevers vanuit hun Arbo-verantwoordelijkheid de verstrekking van medische mondkapjes en alle overige noodzakelijke maatregelen voor hun rekening moeten nemen. Het op orde brengen van de luchtkwaliteit moet daarbij de hoogste prioriteit hebben. Personeel dat zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet veilig voelt op de instelling, moet daarnaast de mogelijkheid krijgen of houden om vanuit huis te werken.