'Wij willen een veilige werkplek en gezond binnenklimaat op scholen'

Onderwijshuisvesting op politieke agenda

CNV ondersteunt de open brief aan gemeenten en raden met oproep aan minister voor veilige en duurzame onderwijshuisvesting.

Structureel beleid renovatie schoolgebouwen

Gemeenten, PO-Raad en VO-Raad verzoeken op 5 september 2023 demissionair minister Mariëlle Paul in een open brief nú te starten met structureel beleid om te investeren in renovatie van de schoolgebouwen. Vorig jaar december, na het verschijnen van de het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over onderwijshuisvesting, kwam de PO-Raad al met een manifest ondertekend door 24 partijen. Hierin werd de overheid opgeroepen 730 miljoen per jaar te investeren in een structurele aanpak. Inmiddels, met de huidige inflatie, is er sprake van 1,2 miljard euro per jaar. Dit geld moet worden vrijgemaakt, zodat voor 2050 alle Nederlandse schoolgebouwen zijn gerenoveerd of vernieuwd.

Geld ging niet naar scholen

Bij meer dan 50% van de gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Voormalig minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma heeft vorig jaar ingezet op het regelen van een transitie vanuit het klimaatfonds (verduurzamen maatschappelijk vastgoed) en het Nationaal Groeifonds (standaardisatie van het bouwproces). Er ging vervolgens geen cent naar de scholen, ook niet naar de 150 meest schrijnende gevallen. Scholen moesten het geld maar gaan lenen bij privaat-publiekrechtelijke partijen, een zeer onwenselijke ontwikkeling.

'Wij willen een veilige werkplek'

'Nu, met de coronapandemie achter ons, willen wij een duurzame en veilige werkplek en een gezond binnenklimaat op de scholen,' zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. 'Geen pleisters plakken, maar structureel beleid en geen lekkages, enkel glas en ventilatie die niet op orde is. We ondersteunen de oproep aan de minister om te stoppen met doorschuiven van de onderwijshuisvesting van de agenda.'