Al het nieuws

CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat cao GAO 2021

CNV Onderwijs heeft uitsluitend instemmende reacties ontvangen naar aanleiding van het onderhandelaarsresultaat voor de CAO voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de andere bonden en de werkgevers stemden in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO GAO 2021.

Cao GAO

De cao GAO geldt voor medewerkers die werkzaam zijn bij BCO Onderwijsadvies B.V., Stichting HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Stichting OnderwijsAdvies, Stichting RPCZ, Stichting Bazalt en de Gouwe Academie B.V.

Hoofdlijnen onderhandelaarsresultaat

  • Loon: in het onderhandelaarsresultaat is een structurele loonsverhoging van 2 % per 1 januari 2021 afgesproken, waarvan 1% wordt bekostigd uit de verlaging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de individuele levensfasevoorziening.
  • Looptijd: de looptijd van de cao is één jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten: de maximale duur van het verlenen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Volgt er na 3 jaar tijdelijke arbeidscontracten geen vast arbeidscontract, dan heeft de medewerker naast de reguliere transitievergoeding recht op vrijstelling van werkzaamheden gedurende een maand of op een extra bruto beëindigingsvergoeding van een maandsalaris.
  • Gesprekkencyclus: de artikelen van de cao GAO over jaargesprek en beoordeling worden vervangen door een regeling op ondernemingsniveau die wordt afgesproken met de Ondernemingsraad (OR), maar de cao-regeling blijft bestaan zo lang er nog geen nieuwe regeling met de OR is overeengekomen.

Bekijk nieuwe cao

Zowel de nieuwe tekst van de cao GAO 2021 als de volledige tekst van het onderhandelaarsresultaat vind je op onze cao-pagina GAO.