Al het nieuws

CNV Onderwijs-voorzitter spreekt Kamer toe over het lerarentekort

Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs, is vanmiddag aanwezig bij een rondetafelgesprek van de Onderwijscommissie in de Tweede Kamer. De Kamercommissie komt bijeen om te praten over het lerarentekort. CNV Onderwijs zal daarbij vooral inzetten op onder meer het dichten van de loonkloof tussen PO en onderbouw VO en meer tijd voor begeleiding en professionalisering van starters.

Volgens schattingen stijgt het tekort aan leraren en schoolleiders in alleen al het primair onderwijs van 2.322 fulltime leraren en directeuren in 2019 tot een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Dit kan verder oplopen tot een tekort van bijna 11.000 fulltime banen in 2027. Het probleem speelt vooral in grote steden, en dan met name in de achterstandswijken. Scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Toch vrezen sommige scholen een gedwongen sluiting vanwege het tekort aan onderwijsgevend personeel.

Doel van het rondetafelgesprek

In het rondetafelgesprek willen de Kamerleden met CNV Onderwijs en andere genodigden in gesprek gaan om dieper inzicht te krijgen in de stand van zaken en mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. De Kamerleden willen ingaan op eerder genomen maatregelen en de effectiviteit hiervan. Van daaruit hopen ze een beter beeld te krijgen van wat er nodig is om het lerarentekort op te lossen, op zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast plaatsen ze ook het Nederlandse lerarentekort in internationaal perspectief, om te zien wat en hoe het beter kan in Nederland.

Namens CNV Onderwijs zal Woestenberg vooral drie punten benadrukken:
1) 500 miljoen dicht nog niet de loonkloof tussen primair en onderbouw voortgezet onderwijs. De uitstroom van leraren naar het voortgezet onderwijs blijft in stand.
2) Meer mensen met minder ervaring vraagt tijd voor professionalisering en begeleiding van starters, die dat nu niet krijgen.
3). Goed georganiseerde leiding zorgt voor een kwaliteitsimpuls.

Via de link hieronder kun je op woensdag 29 september van 17.00 tot 19.30 uur meekijken via een livestream.