Definitieve tekst cao AOJ vastgesteld

De definitieve tekst van de cao AOJ met een looptijd van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023 is vastgesteld, zie onderstaande bijlage.

In de nieuwsbrief, die vorige week aan CNV-leden is verstuurd, staat dat per 1 december 2022 het loongebouw structureel met 2% wordt verhoogd. Dat is ook verwerkt in de bijgevoegde nieuwe cao-tekst, maar zoals ook in de nieuwsbrief van 10 november 2022 stond, zal deze aanpassing van het loongebouw niet meer leiden tot salarisverhoging voor medewerkers. Het is alleen een bevestiging van de diverse verhogingen die de onderwijsadviesbureaus in de afgelopen periode hebben doorgevoerd.